mesto@steti.cz   416 859 315     

Vážení návštěvníci,

veřejná hřiště byla vybudována nemalými prostředky Městem Štětí a jsou Vám dávána k dispozici k využití Vašeho volného času. Pro zpříjemnění Vašeho pobytu i dalších návštěvníků Vás prosíme o dodržování podmínek návštěvních řádů.

Provozní doba

Říjen
09:00 - 18:00
Listopad - Duben
09:00 - 17:00
Květen - Září
08:00 - 20:00

Upozornění

Pobyt na dětských hřištích je na vlastní nebezpečí, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná osoba. Za úmyslné poškozování zařízení a vybavení areálu nebo za škody vzniklé nerespektováním návštěvního řádu nese zodpovědnost v plné výši za děti dohlížející dospělá osoba.

Žádáme návštěvníky dětských hřišť, aby v případě zjištění vzniklých škod tyto nahlásili na MěÚ Štětí, Štětské komunální služby tel. 725 146 796 nebo 602 314 083.

Provozovatel (Město Štětí) neručí v areálu dětských hřišť za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví návštěvníků.

Malované hry na chodnících

Pravidla Malovaných her na chodník, PDF

Návštěvní řád a rozdělení veřejných dětských hřišť dle věku

Veřejná dětská hřiště - návštěvní řád, PDF

Dětské hřiště pro děti 3 – 12 let

Hřiště je určeno pouze dětem od 3 do 12 let. Z důvodu bezpečnosti smí využívat zařízení dětského hřiště dítě do 6 let pouze pod dozorem dospělé osoby starší 18 - ti let.
Osoby starší 12 let nesmí využívat herní prvky.

 • DH Alšova ul.
 • DH Družstevní 524
 • DH Družstevní 643
 • DH Lidická
 • DH Nábřežní (ostrov)
 • DH Nábřežní (u přístaviště)
 • DH Ostrovní
 • DH Stračenská
 • DH Školní (vnitroblok)
 • DH ul. 1.máje
 • DH Zahradní
 • DH ul. ČSA

Dětské hřiště pro děti 3 – 14 let

Hřiště je určeno pouze dětem od 3 do 14 let. Z důvodu bezpečnosti smí využívat zařízení dětského hřiště dítě do 6 let pouze pod dozorem dospělé osoby starší 18-ti let.
Osoby starší 14 let nesmí využívat herní prvky.

 • DH Litoměřická
 • DH U cementárny
 • DH Brocno
 • DH Čakovice
 • DH Hněvice
 • DH Chcebuz
 • DH Počeplice
 • DH Radouň
 • DH Stračí
 • DH Veselí

Dětské hřiště pro děti 10 – 15 let

Hřiště je určeno pouze dětem od 10 do 15 let. Osoby starší 10 let nesmí využívat herní prvky.

 • DH Mánesova

Návštěvníci dětských hřišť jsou povinni

 • Chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní návštěvníky.
 • Udržovat v prostoru areálu čistotu, odpadky musí odkládat do určených nádob a nepoškozovat zařízení a vybavení areálu.

Je přísně zakázáno:

 • na hřiště přinášet skleněné, ostré předměty a zbraně
 • manipulovat s otevřeným ohněm a kouření
 • konzumace alkoholu a užívání drog
 • vjíždět do areálu na kolech, kolečkových bruslích a skateboardu
 • vstupovat dětem (občanům) trpícím nakažlivou nemocí nebo těm, kteří jsou v tzv. karanténě
 • užívání zařízení a vybavení hřiště, pokud je jeho povrch namrzlý, kluzký nebo pokud je toto poškozeno
 • vstupovat do areálu se zvířaty

Tísňová volání

Záchranná služba:
155
Hasiči:
150
Policie ČR:
158
Městská policie
416 810 900
Mezinárodní (tíseň):
112
Teplota: 16.2°C
Kalendář akcí
 • Zakázaná touha
  21.05.2024 18:00 - 20:00
 • KČT: Březno - Louny
  22.05.202422.05.2024
 • Matka v trapu
  22.05.2024 10:00 - 11:55
 • Zakázaná touha
  22.05.2024 18:00 - 20:00
 • Furiosa: Sága Šíleného Maxe
  23.05.2024 18:00 - 20:00

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek