mesto@steti.cz   416 859 315     

Pečovatelská služba města Štětí je terénní služba, poskytovaná ve vymezeném místě, čase a rozsahu prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků města Štětí – sociální pracovnice pověřené řízením pečovatelské služby a pracovníků sociální péče (pečovatelek), na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a osobou požadující pečovatelskou službu (klientem), za úhradu dle platného sazebníku schváleného Radou města Štětí. Poskytované úkony pečovatelské služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné. Realizace poskytování pečovatelské služby města Štětí vychází z Organizačně provozního řádu Pečovatelské služby města Štětí, v němž jsou uvedeny pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování pečovatelské služby, a metodických materiálů, vypracovaných v souladu se Standardy kvality sociálních služeb. Při poskytování všech úkonů pečovatelské služby jsou dodržovány zásady pečovatelské služby, obsažené v etickém kodexu zaměstnanců pečovatelské služby. Průběh poskytování pečovatelské služby probíhá dle individuálních plánů péče jednotlivých klientů.

Pečovatelská služba města Štětí je určena osobám v nepříznivé sociální situaci se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, žijícím ve městě Štětí a integrovaných obcích (tj. Brocno, Čakovice, Hněvice, Chcebuz, Počeplice, Radouň, Stračí, Újezd, Veselí).

Posláním Pečovatelské služby města Štětí je poskytovat svým klientům služby, které vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí a k aktivnímu využití volného času, a umožnit tak lidem přes nepříznivou zdravotní či sociální situaci setrvávat v jejich domovech, zachovat vazby na své přirozené sociální prostředí, rodinu, přátele a blízké a využívat vlastní možnosti, schopnosti a dovednosti, přirozené vztahové sítě a místní instituce, které poskytují služby veřejnosti.

Doba poskytovaní Pečovateské služby města Štětí:
nepřetržitě – po celých 24 hod. všechny dny v týdnu, resp. v souladu s individuálním plánem péče

Poskytovatel služby:
Město Štětí
Mírové nám. 163
411 08 Štětí
IČO: 00264466
Identifikátor služby: 2561765

Kontakty

Telefon:
416 859 325, 732 931 767 – Mgr. Pavla Lípová, vedoucí OSV
725 183 751 - Iveta Hrstková DiS., sociální pracovník

E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ke stažení

Žádost - Portál občana
Pravidla poskytování služby, PDF
Sazebník, PDF
Příklad výpovědi smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby , DOC
Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby, PDF
Leták pečovatelské služby města Štětí, PDF
Individuální plán péče, DOC

Cena obědů dovážených prostřednictvím Pečovatelské služby města Štětí

Ceny jsou platné od 1.8.2023.

 • Platí pro všechny strávníky bez rozdílu.
 • Odebrání oběda bez polévky není umožněno.

Centrální školní jídelna - Ostrovní ul.

90 Kč
- s polévkou
8 Kč
- box

V sobotu, v neděli, o svátcích a některých dnech prázdnin CŠJ nevaří (možnost dovozu obědů z jídelny Mondi v papírně).

Gastro Subrt s.r.o. - papírna

90 Kč
- s polévkou
10 Kč
- box

V sobotu, v neděli, o svátcích a další dny, kdy nevaří centrální školní jídelna.

Cílem Pečovatelské služby města Štětí je:

 • podpora klientů v jejich soběstačnosti, samostatnosti
 • umožnění samostatného rozhodování klientů o vlastním životě
 • pomoc klientům zajistit základní životní potřeby
 • pomoc zabezpečit klientům vysokou kvalitu života ve stávajícím domácím prostředím
 • podpora klientů v maximálně aktivním životě s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální prostředí, v němž žijí
 • podpora klientů pro zvýšení orientace v jejich vlastních právech a povinnostech

Základní činnosti poskytované Pečovatelskou službou města Štětí:

 • základní poradenství
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Službu podporují

Město Štětí
Ustecký kraj

Teplota: 16.5°C
Kalendář akcí
 • Zakázaná touha
  21.05.2024 18:00 - 20:00
 • KČT: Březno - Louny
  22.05.202422.05.2024
 • Matka v trapu
  22.05.2024 10:00 - 11:55
 • Zakázaná touha
  22.05.2024 18:00 - 20:00
 • Furiosa: Sága Šíleného Maxe
  23.05.2024 18:00 - 20:00

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek