mesto@steti.cz   416 859 315     

Co je systém EKO-KOM?

Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. Systém EKOKOM je založený na spolupráci průmyslových podniků (klientů), měst a obcí. Tento neziskový systém zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina.

To znamená, že společnost EKO-KOM, a.s. fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu.

Jak nakládat s odpady?

Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob nepodnikajících, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

Pro informovanost občanů, jak s odpady nakládat, vydalo Město Štětí Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a dále Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2023, kterou se stanovuje obecní systém odpadového hospodářství.

Sběrný dvůr

Všechny informace o sběrném dvoře naleznete na stránce věnované sběrnému dvoru.

Harmonogram svozu odpadů

Kompletní harmonogram svozu odpadů pro tento rok naleznete na stránce Svoz odpadů.

Komunální odpad se třídí na

 1. Tříděný odpad - jedná se o papír, nápojové kartony, sklo, plast včetně PET lahví
 2. Objemný odpad
 3. Biologicky rozložitelný odpad
 4. Nebezpečné složky komunálního odpadu
 5. Směsný komunální odpad ­ je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění odstavce 1, 2, 3

1. Tříděný odpad

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nadpisy:
papír, nápojové kartony, sklo, plasty, bioodpad, kovy, jedlé oleje a tuky

 • 1 Papir
 • 2 Plasty
 • 3 Sklo
 • 4 Kovy
 • 5 Karton
 • 6 Biodpad
 • 7 Oleje

2. Objemný odpad

Objemný odpad je takový druh odpadu, který vzhledem ke svým rozměrům, případně hmotnosti nemůže být umístěn do normalizovaných sběrných nádob, např. nábytek, koberce. Výše uvedený odpad je možno uložit do sběrného dvora, který se nachází v městském areálu na obchvatu, Papírenská 806, Štětí. Odpad zde může uložit občan města a místních částí po předložení občanského průkazu nebo dokladu o zaplacení místního poplatku za odpady příslušného kalendářního roku.

3. Biologicky rozložitelný odpad

Jedná se odpad rostlinného původu ze zahrad (listí, tráva, plevel, větve), zbytky ovoce, zeleniny, slupky, výkaly drobných domácích zvířat.

4. Nebezpečné složky komunálního odpadu

Jedná se například o obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů, absorpční činidla, mazací a motorové oleje, rozpouštědla, kyseliny, zásady (hydroxid), pesticidy, zbytky barev, televizory, obrazovky, lednice, mrazící boxy, akumulátory, baterie, články a zářivky. Výše uvedený odpad je možno uložit do sběrného dvora, který se nachází v městském areálu na obchvatu, Papírenská 806, Štětí. Odpad zde může uložit občan města a místních částí po předložení občanského průkazu nebo dokladu o zaplacení místního poplatku za odpady příslušného kalendářního roku.

5. Směsný komunální odpad

Je vyvážen z území města a místních částí dvakrát týdně a to v pondělí a ve čtvrtek.

V pondělí se jedná o popelnicové nádoby o objemu 110 l, 120 l a 240 l, které jsou umístěny u rodinných domků a sídlištní kontejnery o objemu 1100 l v ulicích Obchodní, U stadionu , Školní, 1.máje 597,598 a na hřbitově.

Ve čtvrtek pak všechny sídlištní kontejnery o objemu 1100 l.

Je nutné, aby sběrné nádoby byly přistaveny a popelnicová stání odemčena v den vývozu nejpozději do 6 hodin ráno.

Teplota: 15.5°C
Kalendář akcí
 • Zakázaná touha
  21.05.2024 18:00 - 20:00
 • KČT: Březno - Louny
  22.05.202422.05.2024
 • Matka v trapu
  22.05.2024 10:00 - 11:55
 • Zakázaná touha
  22.05.2024 18:00 - 20:00
 • Furiosa: Sága Šíleného Maxe
  23.05.2024 18:00 - 20:00

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek