mesto@steti.cz   416 859 315     

Svoz směsného komunálního odpadu

Směsný komunální odpad je vyvážen z území města a místních částí dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek.

Harmonogram svozů odpadů ke stažení a vytisknutí

Harmonogram svozu odpadů pro rok 2024 - ke stažení , PDF

V pondělí se jedná o popelnicové nádoby o objemu 120 l, které jsou umístěny u rodinných domků a sídlištní kontejnery o objemu 1100 l v ulicích Obchodní 538–542, 545, 678–680; U Stadionu 486; Školní 493, 495, 496, 543, 444; Radouňská 584 a 585; 1. máje 597, 598 a na hřbitově.

Ve čtvrtek pak všechny kontejnery o objemu 1100 l.
Je nutné, aby sběrné nádoby byly přistaveny a popelnicová stání odemčena v den vývozu nejpozději do 6 hodin ráno.

Svoz objemného odpadu v roce 2024

Přistavení velkokapacitních kontejnerů na objemný odpad do místních částí v roce 2024 proběhne v těchto termínech:

 • 15. 3. – 17. 3. 2024
 • 14. 6. – 16. 6. 2024
 • 13. 9. – 15. 9. 2024
 • 6. 12. – 8. 12. 2024

Velkokapacitní kontejnery jsou určeny pouze na objemný odpad.

Objemným odpadem se rozumí:

 • nábytek (křesla, skříně, židle, ad.)
 • podlahové krytiny (koberce)
 • sanitární keramika (umyvadla, vany, ad.)
 • ostatní (staré lyže, kola, matrace)

Mezi velkoobjemový odpad nepatří:

 • veškerý nebezpečný odpad (lednice, televizory, monitory, zářivky, autobaterie, ad.)
 • tříděný odpad (papír, sklo, železo, plasty)
 • kompostovatelný odpad (tráva, listí, ad.)
 • uhynulá domácí zvířata
 • běžný komunální odpad
 • stavební suť a kameny
 • pneumatiky

Tento odpad mohou občané celoročně odevzdávat i na sběrném dvoře ve Štětí.

Svoz bioodpadu v roce 2024

Pravidelný svoz bioodpadu v roce 2024 od rodinných domů na území města a místních částí bude probíhat pravidelně vždy ve středu každý sudý týden.

První svoz: 6. 3. 2024
Poslední svoz: 27. 11. 2024

Je nutné, aby sběrná nádoba byla přistavena v den vývozu nejpozději do 6 hodin ráno. Pokud má někdo zájem o nádobu na bioodpady je možno si ji po předchozí domluvě (tel.: 601 084 867) vyzvednout v areálu ŠKS v ul. Papírenská č.p. 806.
Bioodpad je možno také odevzdat bezplatně ve sběrném dvoře.

Svoz tříděného odpadu odpadu v roce 2024

 • Papír - 1x týdně - úterý
 • Plasty - velké kontejnery 1x týdně – pátek (malé 120l nádoby u rodinných domků 1x 14dní – lichý týden)
 • Sklo - 1x za 14 dní - středa (sudý týden)
 • Nápojové kartony - 1x měsíčně
 • Kovy – 1x měsíčně
 • Jedlé oleje a tuky – 1x měsíčně
 • Bioodpad - 1x za 14 dní - středa (sudý týden)

Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v roce 2024

Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v místních částech bude proveden:

 • 8. 6. 2024
 • 9. 11. 2024

Polopodzemní kontejnery (ulice – Alšova 3x, Družstevní, Obchodní, Dohnalova, ČSA, U Stadionu, Školní, Stračenská)

Svoz směsného komunálního odpadu z polopodzemních kontejnerů bude probíhat dvakrát týdně – v pondělí a v pátek.

Svoz tříděného (separovaného) odpadu

 • Papír - 1x týdně (pátek)
 • Plasty - 1x týdně (pátek)
 • Sklo - 1x za měsíc (čtvrtek)
 • Kovy - 1x za měsíc (čtvrtek)
 • Bioodpad -1x za měsíc (pondělí)

Do kontejneru na bioodpad patří:

 • tráva, listí, ovoce
 • zbytky ovoce a zeleniny
 • čajové sáčky, kávová sedlina
 • zbytky rostlin
 • zemina z květináčů
 • plevel, drny se zeminou
 • košťály
 • štěpka z větví keřů, větvičky
 • piliny, hobliny, kůra
 • seno, sláma

Do kontejneru na bioodpad rozhodně NEpatří:

 • všechny typy sáčků, sklo, kamení
 • obalové materiály
 • kosti, maso, kůže, tuky, oleje, mastnoty
 • mléčné výrobky
 • zbytky z kuchyní
 • podestýlky od domácích zvířat
 • zvířecí exkrementy
 • peří, chlupy, vlasy
 • uhynulá zvířata
 • kontaminované piliny, hobliny, kůra
 • nebezpečné odpady
 • biologicky obtížně rozložitelné materiály

Dle potřeby budou naplánovány i mimořádné svozy odpadů, o kterých budou občané v předstihu informováni.

Teplota: 16.1°C
Kalendář akcí
 • Zakázaná touha
  21.05.2024 18:00 - 20:00
 • KČT: Březno - Louny
  22.05.202422.05.2024
 • Matka v trapu
  22.05.2024 10:00 - 11:55
 • Zakázaná touha
  22.05.2024 18:00 - 20:00
 • Furiosa: Sága Šíleného Maxe
  23.05.2024 18:00 - 20:00

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek