mesto@steti.cz   416 859 315     

Město Štětí se v rámci realizace projektu „Zdravé město" zapojilo do celostátního projektu neziskové organizace CI2, o. p. s., zaměřeného na podporu sledování kvality života a udržitelného rozvoje českých měst „Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21".

Cílem projektu je udržitelný rozvoj českých měst a zlepšení kvality života jejich obyvatel.

Indikátory udržitelného rozvoje

Indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni jsou ukazatelé, které pomáhají hodnotit rozvoj a kvalitu života jejich obyvatel.
Místně specifické indikátory Města Štětí, PDF

Společné evropské indikátory - ECI (European Common Indicators)

ECI patří v České republice mezi nejznámější a nejvyužívanější sledovanou sadu mezinárodních indikátorů. Jedná se o sadu 10 indikátorů udržitelného rozvoje, kterou vypracovala Evropská komise, Evropská agentura pro životní prostředí a Expertní skupiny pro městské životní prostředí. Tyto indikátory byly navrženy tak, aby odrážely hlavní oblasti udržitelného rozvoje a aby se vzájemně doplňovaly. V současné době je využívá více jak 150 evropských měst. Tyto indikátorové sady mohou obce či města používat ke vzájemnému srovnávání. Kompletní výsledky sledování indikátorů ECI za jednotlivá města ČR lze nalézt zde: https://indikatory.ci2.co.cz/cs/eci

Přehled společných evropských indikátorů

Základní indikátory:

 • A. 1. - Spokojenost obyvatel s místním společenstvím
 • A. 2. - Uhlíková stopa - Místní příspěvek ke globální změně klimatu
 • A. 3. - Mobilita a místní přeprava cestujících
 • A. 4. - Dostupnost veřejných prostranství a služeb
 • A. 5. - Kvalita místního ovzduší


Doplňkové indikátory

 • B. 6. - Cesta dětí do a ze školy
 • B. 7. - Nezaměstnanost
 • B. 8. - Zatížení prostředí hlukem
 • B. 9. - Udržitelné využívání území
 • B. 10. - Ekologická stopa města

Místně specifické indikátory

Místně specifické indikátory jsou indikátory, které jsou přímo „ušity na míru" konkrétní obci či městu a odrážejí její dění a požadavky. Místně specifické indikátory reflektují nejdůležitější oblasti kvality života v daném místě.

Výsledky sledovaných indikátorů

Výsledky dotazníkového šetření - Cesta dětí do a ze školy / Volnočasové aktivity 2021, PDF
Výsledky dotazníkového šetření - Kvalita života ve městě Štětí a jeho místních částech 2021, PDF
Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel města Štětí, 2018, PDF
Výsledky dotazníkového šetření - Cesta dětí do a ze školy ve Štětí, 2018 , PDF
Výsledky dotazníkového šetření - Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel města Štětí, 2015, PDF
Výsledky dotazníkového šetření - Cesta dětí do a ze školy ve Štětí, 2015, PDF

Teplota: 16.0°C
Kalendář akcí
 • Zakázaná touha
  21.05.2024 18:00 - 20:00
 • KČT: Březno - Louny
  22.05.202422.05.2024
 • Matka v trapu
  22.05.2024 10:00 - 11:55
 • Zakázaná touha
  22.05.2024 18:00 - 20:00
 • Furiosa: Sága Šíleného Maxe
  23.05.2024 18:00 - 20:00

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek