mesto@steti.cz   416 859 315     

Obecně závazné vyhlášky a nařízení Města Štětí

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochraně veřejné zeleně, užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti a zlepšení vzhledu města

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze vstupného

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky

kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

o pravidlech pro pohyb psů na vybraných veřejných prostranstvích

o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

kterým se mění nařízení č. 2/2014, ve znění nařízení č. 2/2017(Tržní řád) a č. 1/2022

kterým se mění nařízení č. 2/2014 ve znění nařízení č. 2/2017 - Tržní řád

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

kterým se mění Nařízení města Štětí č. 1/2010 ve znění Nařízení města Štětí č. 1/2012

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

o regulaci hlučných činností a o výjimečném zkrácení doby nočního klidu

kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

kterou se stanoví části společných školských obvodů základních škol

kterým se mění nařízení č. 2/2014 - tržní řád

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.5/2014 o zákazu kouření na území města Štětí

Teplota: 16.1°C
Kalendář akcí
 • Zakázaná touha
  21.05.2024 18:00 - 20:00
 • KČT: Březno - Louny
  22.05.202422.05.2024
 • Matka v trapu
  22.05.2024 10:00 - 11:55
 • Zakázaná touha
  22.05.2024 18:00 - 20:00
 • Furiosa: Sága Šíleného Maxe
  23.05.2024 18:00 - 20:00

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek