mesto@steti.cz   416 859 315     

MěÚ Štětí Vás zve na jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

Čtvrtek 25.4.2024 od 17:00 hod.

Ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí

Podklady pro jednání zastupitelstva naleznete na stránce Termíny a podklady.

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o ověření zápisu
 3. Připomínky k minulému zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Zprávy starosty, místostarostky, radních a předsedů výborů, diskuse
 6. Rámcové výsledky hospodaření k 31.03.2024 – na vědomí
 7. Návrh III. Rozpočtového opatření k 25.04.2024 
 8. Grantový program Města Štětí – žádosti o dotace – 2. termín 
 9. Grantový program Města Štětí – aktualizace Pravidel
 10. Věci nemovité (pozemky – převody, výkup; dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě a výstavbě inženýrských sítí)
 11. Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochraně veřejné zeleně, užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti a zlepšení vzhledu města
 12. Aktualizace akčního plánu – na vědomí
 13. Strategický plán rozvoje města Štětí na období 2024–2040
 14. Různé
 15. Závěr
Všichni jsou srdečně zváni – jednání je veřejné!

Ve Štětí 17.4.2024
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta Města Štětí

Teplota: 14.4°C
Kalendář akcí
 • Koncert ZUŠ Štětí
  13.06.2024 18:00 - 20:00
 • Den dětí s piráty
  14.06.2024 15:00 - 20:00
 • Mizerové: Na život a na smrt
  14.06.2024 17:30 - 19:25
 • Láska na zakázku
  14.06.2024 20:00 - 21:32
 • KČT: Krásná Lípa - Marschnerova louka(orchideje)
  15.06.202415.06.2024

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek