mesto@steti.cz   416 859 315     

MěÚ Štětí Vás zve na jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

Čtvrtek 29.2.2024 od 17:00 hod.

Ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí

Podklady pro jednání zastupitelstva naleznete na stránce Termíny a podklady.

Program:

 1. Zahájení
 2. Složení slibu členky Zastupitelstva města 
 3. Zpráva o ověření zápisu
 4. Připomínky k minulému zápisu
 5. Kontrola usnesení
 6. Zprávy starosty, místostarostky, radních a předsedů výborů, diskuse
 7. Volba předsedy Výboru pro územní plánování, krajinu a životní prostředí
 8. Územní plánování – jmenování zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územního plánu města Štětí a jeho změn
 9. Bezúplatný převod monitorovací stanice na Český hydrometeorologický ústav 
 10. Rámcové výsledky hospodaření k 31.12.2023
 11. XI. Rozpočtové opatření k 20.12.2023 – schváleno Radou Města – na vědomí
 12. XII. Rozpočtové opatření k 31.12.2023 – schváleno Radou Města – na vědomí
 13. I. Rozpočtové opatření k 01.01.2024 – schváleno Radou Města – na vědomí 
 14. Návrh II. Rozpočtového opatření k 29.02.2024
 15. Grantový program Města Štětí – žádosti o dotace – 1. termín 
 16. Věci nemovité (pozemky – převody, výkup; markýzy na pěší zóně – souhlasná prohlášení)
 17. Odkanalizování místních částí Města Štětí – aktuální informace
 18. Poskytnutí peněžitých plnění členům výborů Zastupitelstva města Štětí a komisí Rady města Štětí, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Štětí za II. pololetí roku 2023
 19. Různé
 20. Závěr
Všichni jsou srdečně zváni – jednání je veřejné!

Ve Štětí 21.2.2024
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta Města Štětí

Teplota: 12.7°C
Kalendář akcí
 • Koncert ZUŠ Štětí
  13.06.2024 18:00 - 20:00
 • Den dětí s piráty
  14.06.2024 15:00 - 20:00
 • Mizerové: Na život a na smrt
  14.06.2024 17:30 - 19:25
 • Láska na zakázku
  14.06.2024 20:00 - 21:32
 • KČT: Krásná Lípa - Marschnerova louka(orchideje)
  15.06.202415.06.2024

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek