mesto@steti.cz   416 859 315     

MěÚ Štětí Vás zve na jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

Čtvrtek 28.4.2022 od 17:00 hod.

Ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí

Podklady pro jednání zastupitelstva naleznete na stránce Termíny a podklady.

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o ověření zápisu
 3. Připomínky k minulému zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Zprávy starosty, místostarostů, radních a výborů zastupitelstva města, diskuse
 6. Věci nemovité (pozemky - záměr převodu, převody, dodatek k budoucí kupní smlouvě, budoucí darovací smlouva)
 7. Splátkový kalendář (dluh za nedoplatek nájemného včetně služeb spojených s užíváním bytu)
 8. Rámcové výsledky hospodaření města k 31. 3. 2022 – na vědomí
 9. Účetní závěrka města Štětí za rok 2021
 10. Závěrečný účet města Štětí za rok 2021
 11. II. Rozpočtové opatření k 28. 4. 2022
 12. Grantový program města Štětí – žádosti o dotace
 13. Závazek města k dofinancování osobního automobilu pro JSDHO
 14. Informace k akci odkanalizování místních částí Města Štětí
 15. Různé
 16. Závěr
Účast všech členů ZM je nutná.

Ve Štětí 20.4.2022
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta města Štětí

Teplota: 17.1°C
Kalendář akcí
 • Koncert ZUŠ Štětí
  13.06.2024 18:00 - 20:00
 • Den dětí s piráty
  14.06.2024 15:00 - 20:00
 • Mizerové: Na život a na smrt
  14.06.2024 17:30 - 19:25
 • Láska na zakázku
  14.06.2024 20:00 - 21:32
 • KČT: Krásná Lípa - Marschnerova louka(orchideje)
  15.06.202415.06.2024

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek