mesto@steti.cz   416 859 315     

MěÚ Štětí Vás zve na jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

Čtvrtek 27.4.2023 od 17:00 hod.

Ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí

Podklady pro jednání zastupitelstva naleznete na stránce Termíny a podklady.

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o ověření zápisu
 3. Připomínky k minulému zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Zprávy starosty, místostarostky, radních a předsedů výborů, diskuse
 6. Finanční výbor – volba člena
 7. Rámcové výsledky hospodaření Města Štětí k 31.3.2023 - na vědomí
 8. II. Rozpočtové opatření k 8.3.2023 - na vědomí
 9. III. Rozpočtové opatření k 27.4.2023
 10. Grantový program Města Štětí - žádosti o dotace - 2. termín
 11. Fond rozvoje bydlení – žádost o půjčku
 12. Věci nemovité (pozemky - převody, prodej stavby)
 13. Obecně závazná vyhláška, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích
 14. Obecně závazná vyhláška, o pravidlech pro pohyb psů na vybraných veřejných prostranstvích
 15. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství
 16. Odkanalizování místních částí Města Štětí - aktuální informace
 17. Územní plán Města Štětí
 18. Strategie rozvoje města – aktualizace strategie a akčního plánu
 19. Různé
 20. Závěr
Všichni jsou srdečně zváni – jednání je veřejné!

Ve Štětí 19.4.2023
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta města Štětí

Teplota: 12.8°C
Kalendář akcí
 • Koncert ZUŠ Štětí
  13.06.2024 18:00 - 20:00
 • Den dětí s piráty
  14.06.2024 15:00 - 20:00
 • Mizerové: Na život a na smrt
  14.06.2024 17:30 - 19:25
 • Láska na zakázku
  14.06.2024 20:00 - 21:32
 • KČT: Krásná Lípa - Marschnerova louka(orchideje)
  15.06.202415.06.2024

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek