mesto@steti.cz   416 859 315     

MěÚ Štětí Vás zve na jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

Čtvrtek 24.6.2021 od 17:00 hod.

Ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí

Podklady pro jednání zastupitelstva naleznete na stránce Termíny a podklady.

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o ověření zápisu
 3. Připomínky k minulému zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Zprávy starosty, místostarostů, radních a výborů zastupitelstva města, diskuse
 6. Věci nemovité - změna vlastnictví (pozemky - záměry převodu, převody, směna a dodatek se smlouvě o smlouvě budoucí kupní)
 7. Rámcové výsledky hospodaření 5/2021 – na vědomí
 8. III. rozpočtové opatření
 9. Grantový program města Štětí – žádosti o dotace
 10. Aktualizace pravidel Fondu rozvoje bydlení
 11. OZV č. 1/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 12. Aktualizace pravidel Grantového programu města Štětí pro poskytování návratných finančních výpomocí v rámci projektu „Podpora výměny kotlů ve městě Štětí“
 13. Poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci projektu „Podpora výměny kotlů ve městě Štětí“
 14. Strategický plán rozvoje města Štětí do roku 2024 - návrh
 15. Různé
 16. Závěr
Účast všech členů ZM je nutná.

Ve Štětí 16.6.2021
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta města Štětí

Teplota: 19.3°C
Kalendář akcí
 • Koncert ZUŠ Štětí
  13.06.2024 18:00 - 20:00
 • Den dětí s piráty
  14.06.2024 15:00 - 20:00
 • Mizerové: Na život a na smrt
  14.06.2024 17:30 - 19:25
 • Láska na zakázku
  14.06.2024 20:00 - 21:32
 • KČT: Krásná Lípa - Marschnerova louka(orchideje)
  15.06.202415.06.2024

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek