mesto@steti.cz   416 859 315     

MěÚ Štětí Vás zve na jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

Čtvrtek 23.2.2023 od 17:00 hod.

Ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí

Podklady pro jednání zastupitelstva naleznete na stránce Termíny a podklady.

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o ověření zápisu
 3. Připomínky k minulému zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Zprávy starosty, místostarostky, radních a předsedů výborů, diskuse
 6. Petice
 7. Rámcové výsledky hospodaření Města Štětí k 31.12.2022 - na vědomí
 8. VII. Rozpočtové opatření k 31.12.2022 - na vědomí
 9. I. Rozpočtové opatření k 23.02.2023
 10. Grantový program Města Štětí - žádosti o dotace - 1. termín
 11. Věci nemovité (pozemky - převody)
 12. Poskytnutí peněžitých plnění členům výborů Zastupitelstva města Štětí a komisí Rady města Štětí, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Štětí za II. pololetí 2022
 13. Aktualizace Pravidel pro poskytování peněžitých plnění ze Sociálního fondu uvolněným členům zastupitelstva města Štětí
 14. Změna statutu Sociálního fondu
 15. Městská policie Štětí - koncepce a pověření určeného strážníka
 16. Změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 17. Odkanalizování místních částí Města Štětí - aktuální informace
 18. Různé
 19. Závěr
Všichni jsou srdečně zváni – jednání je veřejné!

Ve Štětí 15.2.2023
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta města Štětí

Teplota: 16.4°C
Kalendář akcí
 • Koncert ZUŠ Štětí
  13.06.2024 18:00 - 20:00
 • Den dětí s piráty
  14.06.2024 15:00 - 20:00
 • Mizerové: Na život a na smrt
  14.06.2024 17:30 - 19:25
 • Láska na zakázku
  14.06.2024 20:00 - 21:32
 • KČT: Krásná Lípa - Marschnerova louka(orchideje)
  15.06.202415.06.2024

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek