mesto@steti.cz   416 859 315     

MěÚ Štětí Vás zve na jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

Čtvrtek 22.6.2023 od 17:00 hod.

Ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí

Podklady pro jednání zastupitelstva naleznete na stránce Termíny a podklady.

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o ověření zápisu
 3. Připomínky k minulému zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Zprávy starosty, místostarostky, radních a předsedů výborů, diskuse
 6. Výbor pro územní plánování, krajinu a životní prostředí – volba člena
 7. Účetní závěrka Města Štětí za rok 2022
 8. Návrh Závěrečného účtu Města Štětí za rok 2022
 9. Rámcové výsledky hospodaření Města Štětí k 31. 5. 2023 – na vědomí
 10. IV. Rozpočtové opatření k 31. 5. 2023 – na vědomí
 11. Návrh V. rozpočtového opatření k 22. 6. 2023
 12. Grantový program Města Štětí – žádosti o dotace – 3. termín
 13. Úprava pravidel Grantového programu Města Štětí pro rok 2023
 14. Fond rozvoje bydlení – úprava pravidel a žádost o změnu účelu půjčky
 15. Věci nemovité (pozemky – převody, směna, smlouva o budoucí kupní smlouvě, nabytí)
 16. Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Brocno, Chcebuz – opakované zadávací řízení
 17. Různé
 18. Závěr
Všichni jsou srdečně zváni – jednání je veřejné!

Ve Štětí 14.6.2023
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta Města Štětí

Teplota: 17.5°C
Kalendář akcí
 • Koncert ZUŠ Štětí
  13.06.2024 18:00 - 20:00
 • Den dětí s piráty
  14.06.2024 15:00 - 20:00
 • Mizerové: Na život a na smrt
  14.06.2024 17:30 - 19:25
 • Láska na zakázku
  14.06.2024 20:00 - 21:32
 • KČT: Krásná Lípa - Marschnerova louka(orchideje)
  15.06.202415.06.2024

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek