mesto@steti.cz   416 859 315     

MěÚ Štětí Vás zve na jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

Čtvrtek 21.9.2023 od 17:00 hod.

Ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí

Podklady pro jednání zastupitelstva naleznete na stránce Termíny a podklady.

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o ověření zápisu
 3. Připomínky k minulému zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Zprávy starosty, místostarostky, radních a předsedů výborů, diskuse
 6. Rámcové výsledky hospodaření k 31. 8. 2023 – na vědomí
 7. VI. rozpočtové opatření k 19. 7. 2023 – na vědomí
 8. Aktualizace Akčního plánu Města Štětí
 9. Návrh VII. rozpočtového opatření k 21. 9. 2023
 10. Grantový program Města Štětí – žádosti o dotace – 4. termín
 11. Milostivé léto III.
 12. Věci nemovité (pozemky – převody)
 13. Splátkové kalendáře (dluhy na nájmu bytů)
 14. Odkanalizování místních částí Města Štětí – zadávací řízení vč. aktuálních informací
 15. Darovací smlouva – přijetí protipovodňového opatření Štětí
 16. Poskytnutí peněžitých plnění členům výborů Zastupitelstva města Štětí a komisí Rady města Štětí, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Štětí
 17. Zpráva o činnosti Městské policie Štětí za rok 2022
 18. Deklarace Města Štětí ke změně klimatu
 19. Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky
 20. Iniciativa k posílení stávajícího systému sběru a třídění všech separovatelných odpadů
 21. Různé
 22. Závěr
Všichni jsou srdečně zváni – jednání je veřejné!

Ve Štětí 13.9.2023
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta Města Štětí

Teplota: 17.5°C
Kalendář akcí
 • Koncert ZUŠ Štětí
  13.06.2024 18:00 - 20:00
 • Den dětí s piráty
  14.06.2024 15:00 - 20:00
 • Mizerové: Na život a na smrt
  14.06.2024 17:30 - 19:25
 • Láska na zakázku
  14.06.2024 20:00 - 21:32
 • KČT: Krásná Lípa - Marschnerova louka(orchideje)
  15.06.202415.06.2024

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek