mesto@steti.cz   416 859 315     

MěÚ Štětí Vás zve na jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

Čtvrtek 18.6.2020 od 17:00 hod.

Ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí
Vzhledem ke stále platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví proběhne zasedání ve zvláštním režimu, kdy všichni přítomní musí mít ochranné prostředky dýchacích cest(bránící šíření kapének), musí být dodržena distanční vzdálenost mezi jednotlivými účastníky..

Veřejnost bude přítomna v oddělených prostorách sálu a pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest. Rovněž bude u ní zajištěn dohled nad dodržováním dostatečné vzdálenosti od sebe.

Podklady pro jednání zastupitelstva naleznete na stránce Termíny a podklady.

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o ověření zápisu
 3. Připomínky k minulému zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Zprávy starosty, místostarostů, radních a výborů zastupitelstva města, diskuse
 6. Nemovitosti - změna vlastnictví (pozemky – záměry převodu, nabytí)
 7. Výjimka ze Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým
 8. Pohledávky (byt – dluhy na nájemném vč. služeb spojených s užívání bytu)
 9. Rámcové výsledky hospodaření města k 31. 5. 2020 – na vědomí
 10. Grantový program Města Štětí – změna pravidel
 11. SK Štětí – žádost o investiční dotaci (Rekonstrukce travnatého hřiště)
 12. Účetní závěrka Města Štětí za rok 2019
 13. Závěrečný účet Města Štětí za rok 2019
 14. III. Rozpočtové opatření k 13. 5. 2020 – na vědomí
 15. IV. Rozpočtové opatření k 18. 6. 2020
 16. Aktualizace Pravidel Grantového programu Města Štětí pro poskytování návratných finančních výpomocí v rámci projektu „Podpora výměny kotlů ve městě Štětí“
 17. Grantový program Města Štětí pro poskytování návratných finančních výpomocí v rámci projektu „Podpora výměny kotlů ve městě Štětí“ – žádosti o návratnou finanční výpomoc
 18. Změna jednacího řádu Zastupitelstva Města Štětí a Výborů Zastupitelstva Města Štětí
 19. Poskytnutí peněžitých plnění členům výborů Zastupitelstva města Štětí, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Štětí
 20. Strategie rozvoje města – akční plán – aktualizace zásobníku projektů
 21. Různé
 22. Závěr
Účast všech členů ZM je nutná.

Ve Štětí 10.6.2020
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta města Štětí

Teplota: 14.0°C
Kalendář akcí
 • Koncert ZUŠ Štětí
  13.06.2024 18:00 - 20:00
 • Den dětí s piráty
  14.06.2024 15:00 - 20:00
 • Mizerové: Na život a na smrt
  14.06.2024 17:30 - 19:25
 • Láska na zakázku
  14.06.2024 20:00 - 21:32
 • KČT: Krásná Lípa - Marschnerova louka(orchideje)
  15.06.202415.06.2024

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek