mesto@steti.cz   416 859 315     

MěÚ Štětí Vás zve na jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

Čtvrtek 18.2.2021 od 17:00 hod.

Ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí

Podklady pro jednání zastupitelstva naleznete na stránce Termíny a podklady.

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o ověření zápisu
 3. Připomínky k minulému zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Výbory zastupitelstva - personální záležitosti
 6. Zprávy starosty, místostarostů, radních a výborů zastupitelstva města, diskuse
 7. XIII. rozpočtové opatření k 31. 12. 2020 – na vědomí
 8. Rámcové výsledky hospodaření města Štětí k 31. 12. 2020 – na vědomí
 9. I. Rozpočtové opatření k 18. 2. 2021
 10. Grantový program města Štětí – žádosti o dotace
 11. Nemovitosti - změna vlastnictví (pozemky - záměry převodů, převody a nabytí)
 12. Zásady pronájmu, pachtu a převodu nemovitostí z majetku Města Štětí a nabytí nemovitostí do majetku Města Štětí
 13. Grantový program města Štětí pro poskytování návratných finančních výpomocí v rámci projektu „Podpora výměny kotlů ve městě Štětí“ – aktualizace pravidel
 14. Podání žádosti o dotaci na opravu pomníku v obci Chcebuz
 15. Poskytnutí peněžitých plnění členům výborů Zastupitelstva města Štětí a komisí Rady města Štětí, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Štětí
 16. Různé
 17. Závěr
Účast všech členů ZM je nutná.

Ve Štětí 10.2.2021
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta města Štětí

Teplota: 17.6°C
Kalendář akcí
 • Koncert ZUŠ Štětí
  13.06.2024 18:00 - 20:00
 • Den dětí s piráty
  14.06.2024 15:00 - 20:00
 • Mizerové: Na život a na smrt
  14.06.2024 17:30 - 19:25
 • Láska na zakázku
  14.06.2024 20:00 - 21:32
 • KČT: Krásná Lípa - Marschnerova louka(orchideje)
  15.06.202415.06.2024

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek