mesto@steti.cz   416 859 315     

MěÚ Štětí Vás zve na jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

Čtvrtek 17.2.2022 od 17:00 hod.

Ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí

Podklady pro jednání zastupitelstva naleznete na stránce Termíny a podklady.

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o ověření zápisu
 3. Připomínky k minulému zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Zprávy starosty, místostarostů, radních a výborů zastupitelstva města, diskuse
 6. Stomatologická pohotovost Mělník - žádost o poskytnutí dotace
 7. Věci nemovité (pozemky - revokace, záměr převodu, převody, nabytí a převod (směna), nabytí, nebytový prostor - převod)
 8. Investiční akce - neuplatnění smluvní pokuty za prodlení s předáním zhotoveného díla
 9. IX. rozpočtové opatření k 31. 12. 2021 – na vědomí
 10. Rámcové výsledky hospodaření města Štětí k 31. 12. 2021 – na vědomí
 11. I. Rozpočtové opatření k 17. 2. 2022
 12. Grantový program města Štětí – žádosti o dotace
 13. Poskytnutí peněžitých plnění členům výborů Zastupitelstva města Štětí a komisí Rady města Štětí, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Štětí
 14. Informace k akci odkanalizování místních částí Města Štětí
 15. Různé
 16. Závěr
Účast všech členů ZM je nutná.

Ve Štětí 9.2.2022
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta města Štětí

Teplota: 12.7°C
Kalendář akcí
 • Koncert ZUŠ Štětí
  13.06.2024 18:00 - 20:00
 • Den dětí s piráty
  14.06.2024 15:00 - 20:00
 • Mizerové: Na život a na smrt
  14.06.2024 17:30 - 19:25
 • Láska na zakázku
  14.06.2024 20:00 - 21:32
 • KČT: Krásná Lípa - Marschnerova louka(orchideje)
  15.06.202415.06.2024

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek