mesto@steti.cz   416 859 315     

MěÚ Štětí Vás zve na jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

Čtvrtek 16.12.2021 od 17:00 hod.

Ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí

Podklady pro jednání zastupitelstva naleznete na stránce Termíny a podklady.

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o ověření zápisu
 3. Připomínky k minulému zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Zprávy starosty, místostarostů, radních a výborů zastupitelstva města, diskuse
 6. Věci nemovité (pozemky - revokace, záměry převodů, převody, nabytí a převod (směna), nabytí, nebytový prostor - převod)
 7. Zásady Města Štětí pro zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým
 8. Rámcové výsledky hospodaření Města Štětí za období 1-11/2021 – na vědomí
 9. VIII. Rozpočtové opatření k 16. 12. 2021
 10. Návrh rozpočtu Města Štětí pro rok 2022
 11. Návratné finanční výpomoci (TJ KVS Štětí, SK Štětí)
 12. Grantový program Města Štětí - Pravidla pro rok 2022
 13. Odpis pohledávek
 14. Prodej akcie RRA UK
 15. Termíny jednání Zastupitelstva Města Štětí v roce 2022
 16. Různé
 17. Závěr
Účast všech členů ZM je nutná.

Ve Štětí 8.12.2021
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta města Štětí

Teplota: 12.8°C
Kalendář akcí
 • Koncert ZUŠ Štětí
  13.06.2024 18:00 - 20:00
 • Den dětí s piráty
  14.06.2024 15:00 - 20:00
 • Mizerové: Na život a na smrt
  14.06.2024 17:30 - 19:25
 • Láska na zakázku
  14.06.2024 20:00 - 21:32
 • KČT: Krásná Lípa - Marschnerova louka(orchideje)
  15.06.202415.06.2024

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek