mesto@steti.cz   416 859 315     

MěÚ Štětí Vás zve na jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

Čtvrtek 15.9.2022 od 17:00 hod.

Ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí

Podklady pro jednání zastupitelstva naleznete na stránce Termíny a podklady.

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o ověření zápisu
 3. Připomínky k minulému zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Zprávy starosty, místostarostů, radních a výborů zastupitelstva města
 6. Věci nemovité a movité (pozemky - revokace, záměr převodu, nabytí, převody, smluvní pokuta; prodej stavby - vodovod)
 7. Zásady pronájmu, pachtu a převodu nemovitostí z majetku Města Štětí a nabytí nemovitostí do majetku Města Štětí
 8. Rámcové výsledky hospodaření města Štětí k 31. 8. 2022 – na vědomí
 9. IV. Rozpočtové opatření k 15. 9. 2022
 10. Žádost o změnu využití dotace z GPMŠ
 11. Žádost o půjčku z FRB
 12. Poskytnutí peněžitých plnění členům výborů Zastupitelstva města Štětí a komisí Rady města Štětí, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Štětí
 13. Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno - Prohlášení projektanta k zakázce
 14. Různé, diskuse
 15. Závěr
Účast všech členů ZM je nutná.

Ve Štětí 7.9.2022
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta města Štětí

Teplota: 15.3°C
Kalendář akcí
 • Koncert ZUŠ Štětí
  13.06.2024 18:00 - 20:00
 • Den dětí s piráty
  14.06.2024 15:00 - 20:00
 • Mizerové: Na život a na smrt
  14.06.2024 17:30 - 19:25
 • Láska na zakázku
  14.06.2024 20:00 - 21:32
 • KČT: Krásná Lípa - Marschnerova louka(orchideje)
  15.06.202415.06.2024

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek