mesto@steti.cz   416 859 315     

MěÚ Štětí Vás zve na jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

Čtvrtek 15.4.2021 od 17:00 hod.

Ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí

Podklady pro jednání zastupitelstva naleznete na stránce Termíny a podklady.

Program:

 1. Zahájení
 2. Slib zastupitele
 3. Zpráva o ověření zápisu
 4. Připomínky k minulému zápisu
 5. Kontrola usnesení
 6. Zprávy starosty, místostarostů, radních a výborů zastupitelstva města, diskuse
 7. Petice
 8. Výbor pro životní prostředí – jmenování člena
 9. Věci nemovité - změna vlastnictví (pozemky - převod a dar)
 10. Rámcové výsledky hospodaření města k 31. 3. 2021 – na vědomí
 11. Účetní závěrka města Štětí za rok 2020
 12. Závěrečný účet města Štětí za rok 2020
 13. II. Rozpočtové opatření k 15. 4. 2021
 14. Grantový program města Štětí – žádosti o dotace
 15. Nominace zástupce města do orgánů Národní sítě Zdravých měst ČR
 16. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce – odkanalizování místních částí
 17. Pravidla pro poskytování peněžitých plnění uvolněným členům zastupitelstva města Štětí – aktualizace k 15. 4. 2021
 18. Územní plán
 19. Různé
 20. Závěr
Účast všech členů ZM je nutná.

Ve Štětí 7.4.2021
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta města Štětí

Teplota: 12.7°C
Kalendář akcí
 • Koncert ZUŠ Štětí
  13.06.2024 18:00 - 20:00
 • Den dětí s piráty
  14.06.2024 15:00 - 20:00
 • Mizerové: Na život a na smrt
  14.06.2024 17:30 - 19:25
 • Láska na zakázku
  14.06.2024 20:00 - 21:32
 • KČT: Krásná Lípa - Marschnerova louka(orchideje)
  15.06.202415.06.2024

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek