mesto@steti.cz   416 859 315     

MěÚ Štětí Vás zve na jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

Čtvrtek 15.12.2022 od 17:00 hod.

Ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí

Podklady pro jednání zastupitelstva naleznete na stránce Termíny a podklady.

Program:

 1. Zahájení
 2. Složení slibu členky Zastupitelstva města
 3. Zpráva o ověření zápisu
 4. Připomínky k minulému zápisu
 5. Kontrola usnesení
 6. Zprávy starosty, místostarostky, radních a předsedů výborů, diskuse
 7. Schválení členů Kontrolního výboru, Finančního výboru a Výboru pro územní plánování, krajinu a životní prostředí
 8. Zřízení osadních výborů, volba předsedů, schválení členů
 9. Termíny jednání Zastupitelstva Města Štětí v roce 2023
 10. Rámcové výsledky hospodaření Města Štětí za období 1-11/2022 – na vědomí
 11. V. Rozpočtové opatření – na vědomí
 12. VI. Rozpočtové opatření k 15. 12. 2022
 13. Návrh rozpočtu Města Štětí pro rok 2023
 14. Grantový program Města Štětí – Pravidla pro rok 2023
 15. Grantový program Města Štětí – Návratné finanční výpomoci na rok 2023
 16. Střednědobý výhled rozpočtu 2024 – 2026
 17. Strategie rozvoje města – aktualizace strategie a akčního plánu
 18. Zásady pronájmu, pachtu a převodu nemovitostí z majetku města a výkupy do majetku města
 19. Věci nemovité (pozemky – revokace, záměry převodů, převod)
 20. Memorandum o spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+
 21. Delegování zástupce Města Štětí na jednáních valné hromady SVS a.s.
 22. Pověření určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení Městské policie Štětí
 23. Různé
 24. Závěr
Účast všech členů ZM je nutná.

Ve Štětí 7.12.2022
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta města Štětí

Teplota: 20.0°C
Kalendář akcí
 • Koncert ZUŠ Štětí
  13.06.2024 18:00 - 20:00
 • Den dětí s piráty
  14.06.2024 15:00 - 20:00
 • Mizerové: Na život a na smrt
  14.06.2024 17:30 - 19:25
 • Láska na zakázku
  14.06.2024 20:00 - 21:32
 • KČT: Krásná Lípa - Marschnerova louka(orchideje)
  15.06.202415.06.2024

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek