mesto@steti.cz   416 859 315     

MěÚ Štětí Vás zve na jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

Čtvrtek 14.12.2023 od 17:00 hod.

Ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí

Podklady pro jednání zastupitelstva naleznete na stránce Termíny a podklady.

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o ověření zápisu
 3. Připomínky k minulému zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Zprávy starosty, místostarostky, radních a předsedů výborů, diskuse
 6. Termíny jednání Zastupitelstva Města Štětí v roce 2024
 7. Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze vstupného
 8. Věci nemovité (pozemky – převody, nabytí, směna)
 9. Rámcové výsledky hospodaření Města Štětí k 30. 11. 2023 – na vědomí
 10. VIII. Rozpočtové opatření k 10. 10. 2023 – na vědomí
 11. IX. Rozpočtové opatření k 08. 11. 2023 – na vědomí
 12. Návrh X. Rozpočtové opatření k 14. 12. 2023
 13. Návrh rozpočtu Města Štětí pro rok 2024
 14. Grantový program Města Štětí – Pravidla pro rok 2024
 15. Grantový program Města Štětí – Návratné finanční výpomoci na rok 2024
 16. Participativní rozpočet Města Štětí „HEJBNI ŠTĚTSKEM“ – Pravidla pro rok 2024
 17. Členství Města Štětí ve Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z.s.
 18. Strategie rozvoje města – aktualizace strategie a akčního plánu
 19. Územní plán Města Štětí – aktuální informace
 20. Odkanalizování místních částí Města Štětí – aktuální informace
 21. Městská policie Štětí – koncepce a organizační řád
 22. Různé
 23. Závěr
Všichni jsou srdečně zváni – jednání je veřejné!

Ve Štětí 6.12.2023
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta Města Štětí

Teplota: 14.4°C
Kalendář akcí
 • Koncert ZUŠ Štětí
  13.06.2024 18:00 - 20:00
 • Den dětí s piráty
  14.06.2024 15:00 - 20:00
 • Mizerové: Na život a na smrt
  14.06.2024 17:30 - 19:25
 • Láska na zakázku
  14.06.2024 20:00 - 21:32
 • KČT: Krásná Lípa - Marschnerova louka(orchideje)
  15.06.202415.06.2024

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek