mesto@steti.cz   416 859 315     

MěÚ Štětí Vás zve na jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

Čtvrtek 13.9.2018 od 17:00 hod.

Ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí

Podklady pro jednání zastupitelstva naleznete na stránce Termíny a podklady.

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o ověření zápisu
 3. Připomínky k minulému zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Zprávy starosty, místostarostů, radních a výborů zastupitelstva města, diskuse
 6. Dohody o vytvoření společného školského obvodu
 7. Rámcové výsledky hospodaření Města Štětí za období 1-7/2018 – na vědomí
 8. Grantový program Města Štětí – poskytnutí dotace
 9. Souhlas se snížením příspěvku na provoz a poskytnutím investičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže, Horova 375
 10. V. rozpočtové opatření k 13. 9. 2018
 11. Půjčka z Fondu rozvoje bydlení
 12. Strategie rozvoje města – aktualizace akčního plánu, výstupy z dotazníkového šetření Zdravého města
 13. Nemovitosti – změna vlastnictví (pozemky: záměry, převody a nabytí věcí nemovitých)
 14. Splátkové kalendáře (byty: dluhy na nájemném včetně služeb spojených s užíváním bytu)
 15. Dohoda o narovnání vzájemného smluvního vztahu
 16. Zpráva o činnosti Městské policie Štětí za rok 2017
 17. Různé
 18. Závěr
Účast všech členů ZM je nutná.

Ve Štětí 5.9.2018
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta města Štětí

Teplota: 18.6°C
Kalendář akcí
 • Koncert ZUŠ Štětí
  13.06.2024 18:00 - 20:00
 • Den dětí s piráty
  14.06.2024 15:00 - 20:00
 • Mizerové: Na život a na smrt
  14.06.2024 17:30 - 19:25
 • Láska na zakázku
  14.06.2024 20:00 - 21:32
 • KČT: Krásná Lípa - Marschnerova louka(orchideje)
  15.06.202415.06.2024

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek