mesto@steti.cz   416 859 315     

MěÚ Štětí Vás zve na jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

Čtvrtek 13.12.2018 od 17:00 hod.

Ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí

Podklady pro jednání zastupitelstva naleznete na stránce Termíny a podklady.

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o ověření zápisu
 3. Připomínky k minulému zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Jednací řád Zastupitelstva města
 6. Zprávy starosty, místostarostů, radních a výborů zastupitelstva města, diskuse
 7. Schválení členů Kontrolního a Finančního výboru, Výboru pro bezpečnost, Výboru pro životní prostředí
 8. Zřízení osadních výborů, volba předsedů, schválení členů
 9. Informace o petici občanů Chcebuze
 10. Nemovitosti - změna vlastnictví (pozemky: prodeje a výkupy)
 11. Dodatek k Organizačnímu a pracovnímu řádu pro zaměstnance Města Štětí, kteří jsou zařazeni v Městské policii Štětí.
 12. Územní plánování (žádost o změnu ÚP, jmenování pověřeného zastupitele při pořizování nového ÚP)
 13. Odpis pohledávek
 14. Rámcové výsledky hospodaření Města Štětí za období 1-11/2018 - na vědomí
 15. Návrh VII. rozpočtového opatření k 13. 12. 2018
 16. Návrh na zrušení Fondu rozvoje a oprav (FRO)
 17. Návrh rozpočtu Města Štětí na rok 2019
 18. Grantový program Města Štětí - pravidla pro rok 2019
 19. Žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci
 20. Stanovení výše odměn za výkon funkcí neuvolněným členům Zastupitelstva města
 21. Zásady pro poskytování peněžitých plnění členům výborů Zastupitelstva města Štětí a komisí Rady města Štětí, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Štětí
 22. Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 3/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
 23. Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 4/2018, kterou se stanoví části společných školských obvodů základních škol
 24. Různé
 25. Závěr
Účast všech členů ZM je nutná.

Ve Štětí 5.12.2018
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta města Štětí

Teplota: 12.7°C
Kalendář akcí
 • Koncert ZUŠ Štětí
  13.06.2024 18:00 - 20:00
 • Den dětí s piráty
  14.06.2024 15:00 - 20:00
 • Mizerové: Na život a na smrt
  14.06.2024 17:30 - 19:25
 • Láska na zakázku
  14.06.2024 20:00 - 21:32
 • KČT: Krásná Lípa - Marschnerova louka(orchideje)
  15.06.202415.06.2024

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek