mesto@steti.cz   416 859 315     

MěÚ Štětí Vás zve na jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

Čtvrtek 10.9.2020 od 17:00 hod.

Ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí

Podklady pro jednání zastupitelstva naleznete na stránce Termíny a podklady.

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o ověření zápisu
 3. Připomínky k minulému zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Zprávy starosty, místostarostů, radních a výborů zastupitelstva města, diskuse
 6. Nemovitosti - změna vlastnictví (pozemky - elektronická dražba, záměry převodu, převody, smlouva o budoucí kupní smlouvě)
 7. Splátkový kalendář (byt - dluh za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2019)
 8. Rámcové výsledky hospodaření Města Štětí k 31. 7. 2020 – na vědomí
 9. Grantový program Města Štětí – žádosti o dotace
 10. V. Rozpočtové opatření k 15. 7. 2020 – RM – na vědomí
 11. VI. Rozpočtové opatření k 10. 9. 2020
 12. ZŠ TGM – projekt „Modernizace multimediální IT učebny“
 13. Poskytnutí peněžitých plnění členům výborů Zastupitelstva města Štětí a komisí Rady města Štětí, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Štětí
 14. Obecně závazná vyhláška Města Štětí o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
 15. Zpráva o činnosti MP Štětí za rok 2019
 16. Různé
 17. Závěr
Účast všech členů ZM je nutná.

Ve Štětí 2.9.2020
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta města Štětí

Teplota: 14.0°C
Kalendář akcí
 • Koncert ZUŠ Štětí
  13.06.2024 18:00 - 20:00
 • Den dětí s piráty
  14.06.2024 15:00 - 20:00
 • Mizerové: Na život a na smrt
  14.06.2024 17:30 - 19:25
 • Láska na zakázku
  14.06.2024 20:00 - 21:32
 • KČT: Krásná Lípa - Marschnerova louka(orchideje)
  15.06.202415.06.2024

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek