mesto@steti.cz   416 859 315     

MěÚ Štětí Vás zve na jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

Čtvrtek 10.12.2020 od 17:00 hod.

Ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí

Podklady pro jednání zastupitelstva naleznete na stránce Termíny a podklady.

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o ověření zápisu
 3. Připomínky k minulému zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Zprávy starosty, místostarostů, radních a výborů zastupitelstva města, diskuse
 6. Výbor pro životní prostředí – personální záležitosti
 7. Nemovitosti – změna vlastnictví (pozemky – revokace: směnná smlouva, převody; záměry převodů, převody a nabytí)
 8. Odpis pohledávky - vzdání se práva a prominutí dluhu (byt)
 9. Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 10. Rámcové výsledky hospodaření Města Štětí za období 1-11/2020 – na vědomí
 11. VII. – X. Rozpočtové opatření – RM – na vědomí
 12. XI. Rozpočtové opatření k 10. 12. 2020
 13. Návrh rozpočtu Města Štětí pro rok 2021
 14. Návratné finanční výpomoci (TJ KVS Štětí, SK Štětí)
 15. Grantový program Města Štětí - Pravidla pro rok 2021
 16. Různé
 17. Závěr
Účast všech členů ZM je nutná.

Ve Štětí 2.12.2020
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta města Štětí

Teplota: 17.1°C
Kalendář akcí
 • Koncert ZUŠ Štětí
  13.06.2024 18:00 - 20:00
 • Den dětí s piráty
  14.06.2024 15:00 - 20:00
 • Mizerové: Na život a na smrt
  14.06.2024 17:30 - 19:25
 • Láska na zakázku
  14.06.2024 20:00 - 21:32
 • KČT: Krásná Lípa - Marschnerova louka(orchideje)
  15.06.202415.06.2024

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek