mesto@steti.cz   416 859 315     

MěÚ Štětí Vás zve na ustavující jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

Pondělí 5.11.2018 od 17:00 hod.

Ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí

Podklady pro jednání zastupitelstva naleznete na stránce Termíny a podklady.

Program:

 1. Zahájení
 2. Složení slibu zvolených členů Zastupitelstva města
 3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 4. Schválení programu
 5. Volba návrhové a volební komise
 6. Schválení volebního řádu
 7. Volba starosty a místostarosty(ů)
  • a) určení počtu místostarostů
  • b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 Zákona o obcích)
  • c) určení způsobu volby starosty a místostarosty(ů), členů RM a předsedů výborů
  • d) volba starosty
  • e) volba místostarosty(ů)
 8. Volba členů Rady města
 9. Volba předsedů Kontrolního a Finančního výboru
 10. Rozhodnutí o výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva města
 11. VI. rozpočtové opatření k 5. 11. 2018
 12. Nemovitosti - změna vlastnictví (výkup pozemku)
 13. Diskuse a různé
 14. Závěr
Účast všech členů ZM je nutná.

Ve Štětí 25.10.2018
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta města Štětí

Teplota: 19.3°C
Kalendář akcí
 • Koncert ZUŠ Štětí
  13.06.2024 18:00 - 20:00
 • Den dětí s piráty
  14.06.2024 15:00 - 20:00
 • Mizerové: Na život a na smrt
  14.06.2024 17:30 - 19:25
 • Láska na zakázku
  14.06.2024 20:00 - 21:32
 • KČT: Krásná Lípa - Marschnerova louka(orchideje)
  15.06.202415.06.2024

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek