mesto@steti.cz   416 859 315     

MěÚ Štětí Vás zve na ustavující jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

Středa 19.10.2022 od 17:00 hod.

Ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí

Podklady pro jednání zastupitelstva naleznete na stránce Termíny a podklady.

Program:

 1. Zahájení
 2. Složení slibu zvolených členů Zastupitelstva města
 3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 4. Schválení programu
 5. Volba návrhové a volební komise
 6. Schválení volebního řádu
 7. Volba starosty a místostarosty(ů)
  a) určení počtu místostarostů
  b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 Zákona o obcích)
  c) určení způsobu volby starosty a místostarosty(ů), členů RM a předsedů výborů
  d) volba starosty
  e) volba místostarosty(ů)
 8. Určení počtu a volba členů Rady města
 9. Zřízení Kontrolního výboru, Finančního výboru a případně dalších výborů ZM, volba jejich předsedů
 10. Územní plánování - jmenování zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územního plánu města Štětí a jeho změn
 11. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva města
 12. Odkanalizování sídel - informace o problematice dotací
 13. Nemovitosti - změna vlastnictví (darovací smlouva)
 14. Diskuse a různé
 15. Závěr
Účast všech členů ZM je nutná.

Ve Štětí 11.10.2022
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta města Štětí

Teplota: 20.0°C
Kalendář akcí
 • Koncert ZUŠ Štětí
  13.06.2024 18:00 - 20:00
 • Den dětí s piráty
  14.06.2024 15:00 - 20:00
 • Mizerové: Na život a na smrt
  14.06.2024 17:30 - 19:25
 • Láska na zakázku
  14.06.2024 20:00 - 21:32
 • KČT: Krásná Lípa - Marschnerova louka(orchideje)
  15.06.202415.06.2024

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek