mesto@steti.cz   416 859 315     

Jak se chránit v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek?

Nepřibližujte se k místu havárie, nebo teroristického útoku  v těchto prostorech se mohou vyskytovat nebezpečné chemické látky ve formě plynů, par, kapalin a nebo pevných látek ohrožujících svou jedovatostí, hořlavostí, výbušností a nebo žíravostí, - může se zde nacházet nevybuchlá výbušnina, volně unikající plyn, nebezpečné radioaktivní nebo biologické látky, zvědavost a přiblížení se k místu havárie může mít smrtelné následky!

Vyhledejte vhodný prostor k ukrytí v nejbližší budově

Vhodným místem jsou místnosti ve vyšších patrech budov na odvrácené straně ve směru šíření nebezpečné látky  naprosto nevhodné jsou sklepní prostory,  řada nebezpečných chemických látek je těžší než vzduch a drží se při zemi. Nebezpečné látky jsou vesměs prchavé, v terénu málo stálé a je malá pravděpodobnost, že proniknou zavřenými utěsněnými okny, dveřmi a jinými otvory ve vyšších patrech závětrné strany budovy,  jste-li při úniku nebezpečné látky na ulici, požádejte o ochranu osoby v nejbližší budově, domě, bytě,  jste-li ve svých bytech, zůstaňte doma a nikam nevycházejte,  žáci ve škole, nikam neodcházejí a jednají dle pokynů učitelů.

Utěsněte prostor vybraný k ukrytí:  v místnosti utěsněte okna, dveře a jiné otvory pomocí samolepících pásek, polyetylenových fólií a tím zamezíte průniku nebezpečné látky do místnosti,  průnik nebezpečné látky okny do místnosti lze snížit záclonami a závěsy namočenými ve vodě,  je nezbytné vypnout a utěsnit veškerou ventilaci v bytě (klimatizaci, větrací systémy, topidla, digestoře, světlíky a sebemenší otvory /klíčové dírky/, kde se může vyskytnout netěsnost).

Prostředky improvizované ochrany: použijte v případě pobytu v prostoru zasaženém nebezpečnou látkou nebo při jeho průchodu.

Zabezpečení improvizované ochrany:  dýchacích cest (roztok pitné vody a zažívací sody pro chemické látky kyselé povahy, pro případ úniku amoniaku roztok vody a kyseliny citrónové nebo vody a kuchyňského octu).

Základní suroviny: savé a prodyšné tkaniny, pitná voda, zažívací soda, kyselina citrónová nebo stolní ocet,  povrchu těla (sáček s plastické hmoty, čepice, klobouk, šála, kukla, pláštěnka a oděv do deště, gumové holínky, jiná vhodná obuv, rukavice/gumové, kožené/, upínací gumy apod.).

Připravte se nebo proveďte částečnou dekontaminaci:  při pálení a svědění pokožky opláchněte nebo otřete postižená místa za pomocí mýdla a vyměňte si oděv.

Poslouchejte rozhlas a televizi:  dozvíte se informace o vzniklé události s konkrétními postupy, které máte provádět. Jednejte klidně s rozvahou, netelefonujte! Respektujte pokyny složek integrovaného záchranného systému (IZS). Vyvarujte se větší fyzické námahy! Poskytněte pomoc ostatním  jde o informování a poskytnutí pomoci starším, nevidomým, tělesně postiženým a nemocným osobám při utěsňování bytu nebo evakuaci.

Teplota: 18.6°C
Kalendář akcí
 • Koncert ZUŠ Štětí
  13.06.2024 18:00 - 20:00
 • Den dětí s piráty
  14.06.2024 15:00 - 20:00
 • Mizerové: Na život a na smrt
  14.06.2024 17:30 - 19:25
 • Láska na zakázku
  14.06.2024 20:00 - 21:32
 • KČT: Krásná Lípa - Marschnerova louka(orchideje)
  15.06.202415.06.2024

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek