mesto@steti.cz   416 859 315     

Blíží se povodeň (rozliv vodního toku z jeho přirozeného koryta)

 • z přirozených příčin (deště, tání sněhu)
 • ze zvláštních příčin (destrukce hrází)

Povodeň řeší zpravidla povodňové orgány (povodňové komise obcí a obcí s rozšířenou působností, povodňové komise kraje a Ústřední povodňové komise) V ochraně před povodněmi má svoji nezastupitelnou úlohu každý občan!

Co je potřebné vědět?

 1. Jakým způsobem budu vyrozuměn o blížící se povodni?
  • sirénami varovným signálem "Všeobecná výstraha" vyhlašovaným kolísavým tónem po dobu 140 sekund. Po vyhlášení varovného signálu je předávána tísňová informace o "Nebezpeční zátopové vlny"
  • místním rozhlasem
  • vysíláním televize a rozhlasu
 2. Co neodkladně udělat, bydlím-li v ohrožené lokalitě?
  • vytipovat bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou
  • připravit pytle s pískem na utěsnění dveří a sklepních oken
  • připravit si evakuační zavazadlo včetně trvanlivých potravin a balené vody na 2-3 dny
  • uložit nebezpečné (zvláště hořlavé) kapaliny v dobře uzavřených nádobách na bezpečné místo, kanystry zajistit proti odplavení
  • připravit evakuaci hospodářských zvířat
  • odstranit nebo řádně zajistit snadno-odplavitelný materiál
  • sledovat informace ve sdělovacích prostředcích a místním rozhlase
 3. Před opuštěním bytu:
  • uhasit otevřený oheň v topidlech
  • vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
  • uzavřít hlavní uzávěr vody a plynu
  • hodnotnější věci drobná zvířata přemístit do vyšších pater
  • drobná zvířata opatřit krmivem a vodou na delší dobu
  • zavřít okna
  • zamknout byt
  • utěsnit zvenku dveře a sklepní okna pytli s pískem
 4. V průběhu povodně dodržujte tyto obecné zásady:
  • jednejte klidně a s rozvahou, nerozšiřujte poplašné zprávy, pomozte starým a nemohoucím lidem
  • sledujte pokyny povodňových orgánů, hasičů, policistů a sledujte informace ve sdělovacích prostředcích

  Zásady chování po povodni

  • Nechte si zkontrolovat:
   • statickou narušenost obydlí
   • rozvody energií (plynu, el. energie)
   • stav kanalizace a rozvodů vody
  • Podle pokynů hygienika:
   • zlikvidujte potraviny zasažené vodou
   • zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo
   • nahlaste výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat
  • Informujte se o místech poskytnutí humanitární pomoci a v případě potřeby si vyžádejte:
   • finanční pomoc
   • pitnou vodu, potraviny, oblečení, hygienické prostředky apod
   • další potřebné prostředky
  • Kontaktujte příslušnou pojišťovnu a  nahlaste pojistnou událost a postupujte dle pokynů pojišťovny
  • Účastněte se pokud možno likvidace následků povodně:
   • důkladně větrejte a vysušujte všechny prostory
   • odstraňte bahno a naplaveniny ze zaplavených prostor a tyto vydezinfikujte
   • zabezpečte si vyčištění studní a odčerpání znečištěné vody
   • zajistěte chemické ošetření vody ve studní a laboratorní prověření její kvality
  Teplota: 17.6°C
  Kalendář akcí
  • Koncert ZUŠ Štětí
   13.06.2024 18:00 - 20:00
  • Den dětí s piráty
   14.06.2024 15:00 - 20:00
  • Mizerové: Na život a na smrt
   14.06.2024 17:30 - 19:25
  • Láska na zakázku
   14.06.2024 20:00 - 21:32
  • KČT: Krásná Lípa - Marschnerova louka(orchideje)
   15.06.202415.06.2024

  Prohlášení o přístupnosti
  Domů
  Radnice a samospráva
  Úřední deska
  Vyhledávání
  Kontakty
  Mapa stránek