mesto@steti.cz   416 859 315     

Jak postupovat při nařízené evakuaci obyvatelstva?

Evakuace:

 • je souhrnem opatření zabezpečujících přemístění (odsun) osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků
 • je mimořádné opatření používané v případech, kdy již nelze zabezpečit účinnou ochranu obyvatelstva jiným způsobem
 • se zahajuje na základě rozhodnutí příslušné povodňové komise nebo krizového orgánu
 • je zabezpečována autobusy a vlastními motorovými vozidly

Základní terminologie evakuace

 • Evakuační zóna: je prostor, ze kterého je nutno provést evakuaci. Je to území, na kterém se provádějí nezbytné záchranné práce
 • Místo shromažďování: je místem soustředění evakuovaných osob, odkud je zajištěno přemístění evakuovaných osob mimo ohrožený prostor do evakuačních středisek
 • Evakuační středisko: je místo či zařízení, kde jsou shromažďovány evakuované osoby. Evakuační středisko je výchozím bodem přemístění evakuovaných osob bez domova a bez možnosti vlastního ubytování
 • Příjmací středisko: je zařízení v příjmovém území, kde jsou evakuované osoby evidovány, informovány a rozdělovány do cílových míst přemístění
 • Místo nouzového ubytování: je zařízení či objekt v cílovém místě přemístění, určené k přechodnému ubytování evakuovaných osob

Jak postupovat při nařízené evakuaci?

Před opuštěním bytu nebo domku:

 • dodržujte zásady pro opuštění bytu při evakuaci
 • připravte si a vezměte s sebou evakuační zavazadlo pro všechny evakuované osoby
 • Evakuační zavazadlo:
  Evakuační zavazadlo je např. batoh, cestovní taška nebo kufr do váhy 25 kg pro dospělé, 10 kg pro děti označené jménem a adresou majitele.
  Obsahuje zejména:
  • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a další cennosti
  • léky a používané zdravotní pomůcky
  • mobilní telefon s nabíječkou
  • hygienické a toaletní potřeby
  • náhradní prádlo, oděv, obuv, spací pytel, nebo přikrývka
  • základní trvanlivé potraviny (dobře zabalené nebo v konzervách), pitnou vodu vše na 2-3 dny, jídelní misku a příbor
  • ostatní předměty, např. kapesní nůž a svítilna, zápalky, otvírač na konzervy, knihy, přenosný rozhlasový přijímač s náhradními bateriemi

Zásahy pro opuštění bytu při evakuaci

Před opuštěním svého bytu nebo domu:

 • uhaste otevřený oheň v topidlech
 • vypněte elektrické spotřebiče (kromě ledniček a mrazniček)
 • uzavřete přívod vody a plynu
 • ověřte si, zda i sousedé vědí o evakuaci
 • dětem vložte do kapsy oděvu lístek se jménem a adresou
 • domácí zvířata, která neberete s sebou, zásobte krmením a vodou
 • dostavte se s evakuačním zavazadlem do místa shromažďování
Teplota: 16.8°C
Kalendář akcí
 • Koncert ZUŠ Štětí
  13.06.2024 18:00 - 20:00
 • Den dětí s piráty
  14.06.2024 15:00 - 20:00
 • Mizerové: Na život a na smrt
  14.06.2024 17:30 - 19:25
 • Láska na zakázku
  14.06.2024 20:00 - 21:32
 • KČT: Krásná Lípa - Marschnerova louka(orchideje)
  15.06.202415.06.2024

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek