Co dělat v případě vzniku ORKÁNU nebo TORNÁDA

Čtvrtek, 16. říjen 2008, 17:43
Co je to ORKÁN?
 • Orkán je nejvyšší (dvanáctý) stupeň Beaufortovy stupnice síly větru, zapisuje se jako 12° B. Označuje vítr o rychlosti 32,7 m/s (118 km/h) a více.
Co je to TORNÁDO?
 • Tronádo je silně rotující vítr (se zhruba vertikální osou), vyskytující se pod spodní základnou konvektivních bouří, který se během své existence alespoň jednou dotkne zemského povrchu a je dostatečně silný, aby na něm mohl způsobit hmotné škody.
Ničivé účinky ORKÁNU a TORNÁDA:
 • vyvrací i vzrostlé stromy,
 • trhá o rozbírá střechy,
 • poškozuje nadzemní elektrické vedení,
 • způsobuje škody na nadzemních stavbách z lehčích konstrukcí (dřevo, plech, eternit),
 • přenáší vzduchem předměty, které ohrožují život, zdraví a majetek,
 • převrací a přemisťuje dopravní prostředky (osobní automobily, nákladní automobily, vagóny a pod.),
 • nebezpečím pro člověka jsou různé letící předměty a úlomky.
Při vyšších stupních má TORNÁDO sekundární savý vítr (schopnost vysát do vzduchu cokoliv odkudkoliv).

Ochrana obyvatelstva a vhodný úkryt:
Dostatečně vhodným úkrytem je budova s nenarušenou statikou z konstrukce cihla, kámen nebo beton, sklepní, suteréní místnosti, jádra budov, či bytů, či alespoň místnosti bez oken. Zásadně nestůjte u oken!!

Naprosto nevhodnými úkryty jsou:
 • různé stodoly, maringotky, karavany, chaty či domy postavené z dřevotřískových (či obdobných) materiálů,
 • úkryty v otevřené krajině, mezi vzrostlými porosty, u osamělých stromů,
 • auta, která mohou být převrácena nebo přemístěna.
Zásady chování obyvatelstva:
 • před příchodem živelní pohromy preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte uložené předměty, zejména volně ležící plechy, skleněné výplně a ostré předměty,
 • sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích, máte-li přístup na internet, sledujte informace na stránce www.chmi.cz nebo na stránkách Povodí www.pod.cz,
 • řiďte se případnými pokyny hasičů a policie,
 • varujte ostatní ohrožené osoby v okolí,
 • pomozte blízkým, nemohoucím, starým osobám a dětem,
 • připravte si evakuační zavazadlo, 
 • připravte se na opuštění objektu, uzavřete přívod plynu, vody a vypněte elektřinu,
 • vyhledejte bezpečný úkryt.
Případy, kdy nás zastihne živelná pohroma v autě či na volném terénu:
 • Auto
  • pokud možno opusťte auto a ukryjte se v budově,
  • máte-li ještě čas a možnost, pokuste se z dosahu tornáda ujet,
  • pokud nelze auto opustit, zajistěte připoutání osádky (při převrácení může dojít k vypadnutí osob a přimáčknutí vlastním vozidlem),
  • zásadně se nesnažte schovat sebe či auto ve vzrostlém lese.
 • Pozor na vysoké sloupy, komíny.
 • Na volném terénu
  • snažte se vyhledat úkryt, (např. terénní nerovnost, příkop, val, ...) který by vás ochránil před létajícími předměty, pádem stromu, sloupu, .... snažte se chránit především hlavu, hrudník, břicho,
  • pokud vás živelní pohroma zastihne na vodní hladině snažte se co nejrychleji dostat na břeh,
  • orkán i tornádo je často doprovázeno bouřkou (blesky) proto odložte všechny kovové předměty (jízdní kola, deštníky, golfové hole, stativy, ...).