Rozeznáváme čtyři třídy požárů

Čtvrtek, 16. říjen 2008, 17:40
  • Třída A – hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnoucích ( kromě kovů, např. dřevo, uhlí, textil, papír, seno, sláma, plastické hmoty, rašelina).
  • Třída B – hoření kapalných látek hořících plamene  ( např. benzín, nafta, petrolej, olej, barvy laky, ředidla, alkoholy, éter, aceton, toluen, sirouhlík ).Sem také patří i látky za běžné teploty tuhé, ale zkapalňující za zvýšené teploty při požáru, například tuky, vosky, mazadla, asfalt a pryskyřice.
  • Třída C – hoření plynných látek hořících plamenem ( například metan, propan-butan, svítiplyn, zemní plyn, vodík, acetylén).
  • Třída D – hoření lehkých kovů ( například hořčík a jeho slitiny s hliníkem)