Hasící přístroje

Čtvrtek, 16. říjen 2008, 17:38
Vodní  hasící přístroj:
 • Vhodné: pro hašení požáru pevných látek například dřevo, papír, uhlí, textilie , guma a vyjímečně použitelná k hašení menších množství hořlavých kapalin mísících se s vodou jako líh, éter a podobně.
 • Nevhodné: pro hašení hořlavých kapalin nemísících se s vodou jako benzín, motorová nafta, minerální oleje, dále k hašení hořlavých plynů a k hašení látek, materiálu a zařízení, kde je nebezpečí škod promáčením vzhledem k cennosti.
 • Nesmí být použitý: k hašení elektrických zařízení pod proudem a v jejích těsné blízkosti, lehkých a hořlavých alkalických kovů, termitů, karbidu vápníku a podobně.  

Práškový hasící přístroj:
 • Vhodné: pro hašení požárů hořlavých kapalin, plynů a elektrických zařízení pod proudem do 110 kV  i pro plasty hořící plamenem.
 • Nevhodné: k hašení požárů pevných hořlavin typu dřeva, uhlí, textilií a k hašení jemné mechaniky a elektroniky.
 • Nesmí být použitý: K hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů, volně uložených kusovitých,vláknitých a podobných materiálů pro nebezpečí požáru a případný výbuch.

Pěnový hasicí přístroj:
 • Vhodné: pro hašení pevných látek a hořlavých kapalin nemísících se s vodou, jako benzín, motorová nafta, minerální oleje, tuky apod.
 • Nevhodné: pro hašení hořlavých kapalin mísících se s vodou a dále hořlavých kapalin nízko vroucích tj. na úrovni okolní teploty a níže jako petoleter, ditileter, monochloretan a k hašení hořlavých plynů.
 • Nesmí být použitý: k hašení elektrických zařízení pod proudem a v jejich blízkosti, lehkých hořlavých a alkalických kovů, termitů, karbidu vápniků apod.

Sněhový hasicí přístroj:
 • Vhodné: k hašení elektrických zařízení pod proudem, hořlavých kapalin, plynů, potravin a k využití pro laboratoře, jemnou mechaniku a elektronická zařízení.
 • Nevhodné: pro požáry tuhých hořlavin typu dřeva, textilií, uhlí na otevřených prostranstvích s velkou výměnou vzduchu.
 • Nesmí být použitý: k hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů, hořlavých prachů a volně uložených kusovitých, vláknitých a podobných materiálů pro nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru.
!!!!!!! POZOR!!!!!!!
Sníh oxidu uhličitého dosahuje teplotu – 76° C a při potřísnění pokožky je nebezpečí omrzlin.