Doporučení při vysokých teplotách

Čtvrtek, 16. říjen 2008, 17:24
Léto je časem prázdnin a dovolených spojených nejen s odpočinkem a radovánkami u vody, ale i s problémy, které vznikají vlivem tropických teplot. Jedná se zejména o problémy zdravotní a to převážně u osob nemocných, pokročilého věku a dětí. V neposlední řadě je velmi teplé počasí s negativní srážkovou činností nebezpečím zvyšujícím možnost vzniku požáru - zejména lesních a travních porostů.

Proto je vhodné v tomto čase dodržovat následující doporučení:
  • V poledních a odpoledních hodinách nepobývat na přímém slunci.
  • Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech.
  • Omezit tělesnou zátěž, která je spojena se ztrátou tekutin a se zvýšením vnitřní teploty.
  • Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, bez kofeinu, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami, při onemocnění zažívacího traktu raději neperlivými. Doporučuje se, aby děti do 20 kg vypily 1,5 až 2 l nápojů denně, starší děti a dospělí kolem 3 l denně.
  • Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).
  • Vzhledem k suchu je nutno chovat se tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru (kdekoliv v přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, vyhnout se používání přenosných vařičů i jiných zdrojů otevřeného ohně).