Evakuace obyvatelstva

Čtvrtek, 16. říjen 2008, 16:51
Jak postupovat při nařízené evakuaci obyvatelstva? Evakuace:
 • je souhrnem opatření zabezpečujících přemístění (odsun) osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků,
 • je mimořádné opatření používané v případech, kdy již nelze zabezpečit účinnou ochranu obyvatelstva jiným způsobem,
 • se zahajuje na základě rozhodnutí příslušné povodňové komise nebo krizového orgánu,
 • je zabezpečována autobusy a vlastními motorovými vozidly.
Při evakuaci dodržujte pokyny složek IZS (hasičů a policie ČR) a členů příslušného krizového orgánu. Evakuaci podléhají veškeré osoby, mimo těch, které ji realizují!


Základní terminologie evakuace:
 • Evakuační zóna: je prostor, ze kterého je nutno provést evakuaci. Je to území, na kterém se provádějí nezbytné záchranné práce.
 • Místo shromažďování: je místem soustředění evakuovaných osob, odkud je zajištěno přemístění evakuovaných osob mimo ohrožený prostor do evakuačních středisek.
 • Evakuační středisko: je místo či zařízení, kde jsou shromažďovány evakuované osoby. Evakuační středisko je výchozím bodem přemístění evakuovaných osob bez domova a bez možnosti vlastního ubytování.
 • Příjmací středisko: je zařízení v příjmovém území, kde jsou evakuované osoby evidovány, informovány a rozdělovány do cílových míst přemístění.
 • Místo nouzového ubytování: je zařízení či objekt v cílovém místě přemístění, určené k přechodnému ubytování evakuovaných osob.
Jak postupovat při nařízené evakuaci? Před opuštěním bytu nebo domku:
 • dodržujte zásady pro opuštění bytu při evakuaci,
 • připravte si a vezměte s sebou evakuační zavazadlo pro všechny evakuované osoby.
 • Evakuační zavazadlo:
  Evakuační zavazadlo je např. batoh, cestovní taška nebo kufr do váhy 25 kg pro dospělé, 10 kg pro děti označené jménem a adresou majitele.
  Obsahuje zejména:
  • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a další cennosti,
  • léky a používané zdravotní pomůcky,
  • mobilní telefon s nabíječkou,
  • hygienické a toaletní potřeby,
  • náhradní prádlo, oděv, obuv, spací pytel, nebo přikrývka,
  • základní trvanlivé potraviny (dobře zabalené nebo v konzervách), pitnou vodu vše na 2-3 dny, jídelní misku a příbor,
  • ostatní předměty, např. kapesní nůž a svítilna, zápalky, otvírač na konzervy, knihy, přenosný rozhlasový přijímač s náhradními bateriemi.
Zásahy pro opuštění bytu při evakuaci. Před opuštěním svého bytu nebo domu:
 • uhaste otevřený oheň v topidlech,
 • vypněte elektrické spotřebiče (kromě ledniček a mrazniček),
 • uzavřete přívod vody a plynu,
 • ověřte si, zda i sousedé vědí o evakuaci,
 • dětem vložte do kapsy oděvu lístek se jménem a adresou,
 • domácí zvířata, která neberete s sebou, zásobte krmením a vodou,
 • dostavte se s evakuačním zavazadlem do místa shromažďování.