Jak se zachovat při intenzivních srážkách provázených silným větrem

Čtvrtek, 16. říjen 2008, 16:44
Co dělat a hlavně jak se chovat, když Vás nepřipravené zastihne velká bouřka venku. Rady jak nejlépe zvládat nejčastější situace spojené v bouřkami a silným větrem.
  • Při silném dešti dostatečně snížit rychlost jízdy autem, při delším trvání deště může dojít k průtoku vody přes komunikace, k jejich zatopení nebo i podemletí, k sesuvům půdy apod.
  • S rostoucí intenzitou a trváním silného deště roste pravděpodobnost rozvodnění toků, zatopení sklepů, níže položených míst, údolních poloh apod.
  • Sledovat zpravodajství veřejnoprávní televize nebo rozhlasu, internetové stránky ČHMÚ a podle zveřejněných informací případně podnikat nezbytná opatření.
  • Pro omezení škod na majetku je nutno zabezpečit okna, skleníky, lehčí věci, ukotvit stavební jeřáby apod.
  • Doporučuje se omezení pohybu venku. Je nutno nezdržovat se zejména v okolí vyšších a starších budov a v blízkosti větších stromů. To platí i pro pobyt v autě. Je-li to možné, přečkat nejprudší nárazy větru v uzavřených prostorách. Silný vítr také významně ztěžuje chůzi a dýchání.
  • Doporučuje se omezení jízdy autem. V případě jízdy je nutno přiměřeně snížit rychlost. Náhlý boční náraz větru může automobil učinit neovladatelným, případně jej vytlačit ze silnice nebo převrátit. To platí i pro prázdné nebo poloprázdné nákladní auto a kamion.
  • Dávat pozor na možnost pádu drátů vysokého napětí. Pokud leží na zemi, zásadně se k nim nepřibližujeme. ˇ Lze očekávat omezení v dopravě, možnost výpadků elektrického proudu, polomy v lesích. V případě podmáčeného terénu může dojít k vyvracení stromů.