Občané diskutovali o budoucím rozvoji města

Úterý, 16. listopad 2021, 16:01
Ve čtvrtek 4. 11. 2021 uspořádalo Zdravé město a MA21 pro občany města a jeho místní části jíž po desáté Fórum Zdravého města. Cílem veřejného setkání bylo získat od občanů náměty k dalšímu rozvoji a stanovit nejpalčivější problémy našeho města.
Setkání moderoval politik Zdravého města a místní Agendy 21 Miroslav Andrt. V úvodu akce seznámil přítomné, do jaké míry se podařilo naplnit cíle stanovené na fóru v roce 2019. Poté facilitátorka akce Marta Vencovská za Národní síť Zdravých měst ČR seznámila s průběhem akce. Do debaty s občany se aktivně zapojili představitelé města, společně se zaměstnanci městského úřadu, zástupci Městské policie a Policie ČR.
Účastníci diskutovali u 8 tematických stolů a kulatého stolu mladých, z nichž za každou oblast byly vybrány dva nejožehavější problémy, o kterých se v závěru hlasovalo. Přítomné nejvíce trápil nedostatečný kamerový systém Městské policie, vybudování multifunkční sportovní haly a za kritickou považovali dopravní situaci před Základní uměleckou školou. Nadefinované problémy budou ověřeny anketou u široké veřejnosti. Ověřovací anketu naleznete v prosincovém zpravodaji a bude probíhat od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2021. Sběrná místa anketních lístků naleznete v knihovně, Informačním centru a na podatelně Městského úřadu. Hlasovat bude rovněž možné elektronicky na webu města a prostřednictvím mobilního rozhlasu.

16 nejpalčivějších problémů, které budou následně ověřeny veřejnou anketou.
 • Absence canisterapie pro občany Štětska
 • Dořešení bezpečnostní dopravní situace  ZUŠ – kritické!
 • Malé regionální muzeum
 • Multifunkční sportovní hala
 • Parkování a jízda vozidel po chodnících a travnatých plochách v ulici U Stadionu, Alšova, Mánesova, Školní a Jiráskova
 • Podpora budování solárních panelů na střechách rodinných a bytových domů
 • Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému o nová kamerová místa na příjezdových a odjezdových komunikacích
 • Rozšíření zdravotních služeb – ortopedi (pro sportovce)
 • Veřejně dostupná technická mapa města (inženýrské sítě, pasporty apod.)
 • Vyčistit, opravit a napustit požární nádrž na Újezdě,
 • Výměna oken za plastové na ZŠ T.G.M.
 • Výsadba – úbytek zeleně
 • Zachování budovy nádraží v Hněvicích
 • Zákaz další výstavby na Novém náměstí
 • Zlepšit zázemí na MěÚ pro veřejnost (včetně WC pro veřejnost)
 • Zvýšení počtu praktických lékařů
Příloha: