Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Štětí - 18.11.2021

Pátek, 12. listopad 2021, 14:27
P O Z V Á N K A na jednání Zastupitelstva Města Štětí, které se bude konat ve čtvrtek dne 18.11.2021 od 17:00 hodin ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí

Program:

  1. Zahájení
  2. VII. rozpočtové opatření k 18. 11. 2021
  3. Strategický plán rozvoje města Štětí
  4. Závěr
Účast všech členů ZM je nutná.

Ve Štětí 10.11.2021
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta