Město Štětí - autobusové zastávky

Pondělí, 01. listopad 2021, 10:16
Dopravní podnik Ústeckého kraje ve spolupráci s městem Štětí informuje o nových zastávkách a přesunu zastávky Centrum.
Nová autobusová zastávka je již nyní ve Stračí (u kapličky). Nové zastávky se připravují i v ulici Stračenská (u nové zástavby směr Stračí).
Rada města zároveň schválila přesun autobusové zastávky z ulice
Obchodní (za křižovatkou u nového parkoviště) zpět do Bezručových sadů.
V listopadovém vydání Zpravodaje města Štětí došlo k chybnému uvedení rušené zastávky v Obchodní ulici. Za chybu se redakce Zpravodaje omlouvá.