Vydaná informace 14/2021

Čtvrtek, 21. říjen 2021, 15:42
Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Č. jednací: 12407/2021-3
Datum: 21.10.2021
Vyřizuje: Frgalová
Telefon: 416 859 302
E-mail: gabriela.frgalova@steti.cz 

Sdělení ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Na základě Vaší žádosti ze dne 8.10.2021 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějším předpisů, Vám sdělujeme následující:

Požadovaná informace:
Žádost o sdělení informací o probíhající změně územního plánu města Štětí a očekávaného harmonogramu jeho schválení, která má řešit změnu užívání pozemků parc. č. 1119/1, 1119/17, 1155/19, 1155/23 a 1155/28 vše v k.ú. Štětí I., a to jejich změnu na nestavební pozemky.

Odpověď:
Sdělujeme, že v současné době je návrh územního plánu u pořizovatele k odsouhlasení dotčenými orgány. Bližší harmonogram není stavebnímu úřadu znám. Pořizovatelem územního plánu pro město Štětí je Městský úřad Litoměřice, Odbor územního rozvoje – Úřad územního plánování.

S pozdravem

Ing. Gabriela Frgalová
vedoucí odboru správy