Plánovaná hlavní odstávka závodu

Pátek, 01. říjen 2021, 10:22
Ve dnech 3. – 14. října 2021 proběhne v Mondi Štětí a.s. plánovaná podzimní odstávka celého závodu, a to za mimořádných opatření směřujících k udržení bezpečného pracovního prostředí bez výskytu a šíření onemocnění COVID-19. Během odstávky se budou realizovat projekty údržbové i investiční povahy, které nelze provést za běžného provozu. Mimo jiné budou také provedeny úpravy ke zlepšení spolehlivosti zařízení. Fluidní kotel K11 byl odstaven již s týdenním předstihem. Po dobu jeho odstavení bude parní potřebu pokrývat záložní kotel K10. Po celou dobu odstávky budou zajištěny dodávky tepla a teplé vody pro město Štětí, s výjimkou pátku 8. 10., kdy může v dopoledních hodinách docházet k omezení dodávky teplé vody z důvodu odstavení kotle. K obnovení dodávky teplé vody dojde tentýž den v odpoledních hodinách. Od 12. - 14. 10.2021 je plánován postupný nájezd zpět do běžného provozu. Při odstavování technologií a opětovném nájezdu zařízení do provozu se může vyskytnout: přechodný výskyt pachových látek, krátkodobá hlučnost z bezpečnostních pojišťovacích ventilů apod. Výše uvedené termíny jsou závislé na průběhu postupu oprav a připravenosti na opětovné spuštění. Infolinka pro dotazy k odstávce: 416 802 214. Děkujeme za pochopení. Tým Mondi Štětí