Veřejná zakázka malého rozsahu nazvaná „POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MĚSTA ŠTĚTÍ“

Čtvrtek, 09. září 2021, 14:00
VÝZVA k podání nabídky - pojištění majetku Štětí 2021.pdf
Dodatečná informace k zadávací dokumentaci.docx
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.docx
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení dodavatele.docx
Příloha č. 3 - Specifikace požadovaného pojištění.pdf
Příloha č. 4 - Seznam vozidel Město Štětí - tato příloha je součástí přílohy 3.xls