Oprava parkoviště za bytovými domy č. p. 502 a 503 v ul. Litoměřická

Pondělí, 06. září 2021, 10:43
Infromuje Vás o termínu opravy parkoviště za bytovými domy č. p. 502 a 503 v ul. Litoměřická.
Oprava parkoviště proběhne v termínu od 13. 9. do 17. 9. 2021. Žádáme motoristy, aby v tomto termínu neparkovali se svými vozidly na uvedeném parkovišti.