Vydaná informace 11/2021

Úterý, 20. červenec 2021, 14:21
Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Č. jednací: 8707/2021-2
Datum: 19.7.2021
Vyřizuje: Huhuková
Telefon: 416 859 306
E-mail: monika.huhukova@steti.cz

Sdělení ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Na základě Vaší žádosti ze dne 8.7.2021 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějším předpisů, Vám sdělujeme následující:

Požadovaná informace:
Žádáme o poskytnutí informací z rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a to:
  • územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,
  • územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
  • územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí,
  • veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území,
  • rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení),
  • územní souhlas, společný územní souhlas,
  • jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí,
  • stavební povolení,
  • stavební ohlášení,
  • jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,
vydaných správním orgánem za období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.
Odpověď:
Zasíláme Vám požadovaná rozhodnutí v anonymizované podobě, které jsou přílohou dopisu.

Přílohy:
Rozhodnutí

S pozdravem

Monika Huhuková
asistentka starosty