Svoz odpadu - místní čísti

Úterý, 09. únor 2021, 11:36
Vážení spoluobčané,

z důvodu pokračující sněhové kalamity a neprůjezdnosti komunikací pro svozová vozidla, upozorňujeme, že vývoz nádob na odpady v místních částech, který měl již proběhnout, bude probíhat dle situace v co nejkratším možném termínu! Ponechejte prozatím své plné nádoby na odpad na vašich stanovištích určených pro vývoz. Společnost FCC BEC a město Štětí se omlouvá za komplikace a zároveň prosí občany místních částí o spolupráci a trpělivost. Pracovníci společnosti FCC BEC a zástupci města nastalé problémy řeší! Informace k svozům budou dále upřesňovány.