Projekt „Odkanalizování zástavby v ulici U Cementárny, Štětí“

Pátek, 22. leden 2021, 14:43
Město Štětí zahájilo dne 19. 10. 2020 protokolárním předáním staveniště vybranému zhotoviteli stavby realizaci akce „Odkanalizování zástavby v ulici U Cementárny ve Štětí“. Na základě uzavřeného smluvního vztahu je zhotovitelem stavby společnost Metrostav a.s. V rámci této akce budou vybudovány veřejné části kanalizačních přípojek, které budou ukončené na hranici pozemku jednotlivých nemovitostí v této lokalitě a součástí akce je i napojení domu s chráněnými byty s pečovatelskou službou na nově budovaný kanalizační řad.

Kanalizační systém je navržen gravitační, komplet z plastového potrubí včetně tvarovek. Účelem stavby kanalizace je nahradit lokální, stávající nedostatečné čištění splaškových vod napojením na kanalizační systém města Štětí příslušným čistěním v komunální ČOV. Dokončení díla je naplánováno do konce roku 2021.

Projekt je realizován s podporou Ústeckého kraje.

Image