Vydaná informace 1/2021

Úterý, 19. leden 2021, 15:43
Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Č. jednací: 302/2021-2
Datum: 19. 1. 2021
Vyřizuje: Libertínová
Telefon: 416 859 302
E-mail: gabriela.libertinova@steti.cz

Sdělení ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Na základě Vaší žádosti ze dne 11. 1. 2021 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějším předpisů, Vám sdělujeme následující:

Požadovaná informace:
Žádáme o poskytnutí informací z rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a to:
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,
- územní rozhodnutí o změně využití území,
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí,
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území,
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení),
- územní souhlas, společný územní souhlas,
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí,
- stavební povolení,
- stavební ohlášení,
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,
vydaných správním orgánem za období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 týkající se pozemních staveb pro právnické osoby.
Odpověď:
Zasíláme Vám požadovaná rozhodnutí v anonymizované podobě, které jsou přílohou dopisu.

Přílohy:
Rozhodnutí

S pozdravem

Ing. Gabriela Libertínová
vedoucí Odboru správy