Informace k očkování proti nemoci Covid-19

Pondělí, 18. leden 2021, 15:24
V pátek 15. 1. 2021 byl Ministerstvem zdravotnictví ČR spuštěn elektronický registrační systém k očkování proti nemoci COVID-19 pro obyvatele nad 80 let.

Seniorům ve Štětí, kteří spadají do této věkové skupiny, ve Štětí s registrací pomáhají, respektive se zajištěním očkování, obvodní lékaři.

Samotné očkování obyvatel ve věku 80 let a starších by mělo probíhat ve Štětí v ordinacích obvodních lékařů postupně od pondělí 25. 1. 2021.

Informace k registraci k očkování pro obyvatele v dalších věkových kategoriích jsou k dispozici na webu https://registrace.mzcr.cz/. „Občanům doporučujeme obrátit se na svého obvodního lékaře, který případně dodá další nezbytné informace. K dispozici ohledně informací a případnou pomocí s registrací jsou i pracovníci Odboru sociálních věcí na Městském úřadu ve Štětí, na telefonním čísle 732 931 767. Pomoc by seniorům měli poskytnout i rodinní příslušníci,“ uvedl starosta Štětí Tomáš Ryšánek.

Pro seniory ve věku od 70 let výše se připravuje i pomoc od Města Štětí v podobě dopravy prostřednictví Senior dopravy do nejbližších očkovacích center,  tedy do Roudnice nad Labem, Litoměřic nebo Mělníka.