Svoz odpadu ve Štětí – rok 2021

Pondělí, 04. leden 2021, 15:06
Svoz odpadu ve Štětí se nemění, bude probíhat ve stejných termínech jako v roce 2020.

Směsný komunální odpad z velkých 1100l kontejnerů bude i nadále vyvážen z území města jednou, místy dvakrát týdně, a to ve čtvrtek, případně také v pondělí.

Směsný komunální odpad umístěný do malých nádob u rodinných domů bude vyvážen z území města a místních částí jednou týdně, a to v pondělí.

Pravidelný svoz bioodpadu a plastu od rodinných domů na území města a místních částí bude probíhat pravidelně 1x za 14 dní (bioodpady ve středu, plasty v pátek – každý lichý týden) první jarní termín svozu bioodpadu bude upřesněn.

Svoz tříděného odpadu z velkých 1100l kontejnerů probíhá ve Štětí: papír - 1x týdně (úterý), plasty - 1x týdně (pátek), sklo - 1x za 14 dní (středa – sudý týden), nápojové kartony - 1x měsíčně, kovové obaly – 1x měsíčně, jedlé oleje – 1x měsíčně.

Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v místních částech bude proveden 2x za rok (jaro, podzim). Svoz objemného odpadu v místních částech bude proveden 4x za rok. (bude upřesněno). Celoročně mohou občané odevzdávat nebezpečný komunální odpad, objemný odpad a stavební suť ve sběrném dvoře.

O případných změnách budete informováni.